0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İskonto (Discount) Nedir? Ne demektir?

0

İskonto (Discount) Nedir? Ne Demektir?

İskonto (Discount) Nedir? Ne Demektir?, Satıcının liste fiyatından yaptığı indirim, fiyat ayarlama türü. Belirli bir miktarda, yılın belli zamanında satın almaya ya da peşin ödemeye teşvik etmenin bir yolu.

Satınalma terimleri olarak kullanılan İskonto (Discount) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satıcının liste fiyatından yaptığı indirim, fiyat ayarlama türü. Belirli bir miktarda, yılın belli zamanında satın almaya ya da peşin ödemeye teşvik etmenin bir yolu.

İskonto (Discount) sözlük anlamı Satıcının liste fiyatından yaptığı indirim, fiyat ayarlama türü. Belirli bir miktarda, yılın belli zamanında satın almaya ya da peşin ödemeye teşvik etmenin bir yolu.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır.

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Marka ismi (Brand name) Bir markanın sözlü olarak ifade edilebilen kısmı.

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) Belirli stratejileri kullanarak yürütülen pazarlama çabaları.

Yaşam tarzı (Life style) Bireysel müşterilerin veya ailelerin (hane halkının) yaşama, paralarını ve zamanlarını harcama tarzları, katıldıkları aktiviteler, içinde yaşadıkları dünya hakkındaki fikirleri, tutumları.

Kalite (Quality) Bir ürünün müşterinin ihtiyaçlarını tatmin etme yeteneğini etkileyen karakteristik özellikleri, Ürünün müşteri beklentilerini karşılama derecesi

Fiyat (Price) Bir ürünün, hizmetin ya da fikrin satın alınması ya da kullanılması karşılığında talep edilen para veya benzeri değerler

Giriş engeli (Entry barrier) Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Kapsam (Coverage) Bir perakendecinin hedef pazarında bulunan ve belirli bir medya kanalında verilen reklâmın ulaşabileceği potansiyel müşterilerin teorik sayısı.

Sabit giderler (Fixed costs) Belirli bir zaman diliminde satış hacmi ne olursa olsun değişmeyen harcamalar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.