0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İşlem Hacmi Nedir? İşlem Hacmi Ne Demektir?

0

İşlem Hacmi Nedir? Ne Demektir?

İşlem Hacmi Nedir? Ne Demektir? İşlem Hacmi Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır.

ingilizce olarak karşılığı Traded Value

Bulmacalarda sorulan Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı İşlem Hacmi

İşlem Hacmi sözlük anlamı Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

Yatırım Fonu Katılma Belgesi Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay …
Yatırım Fonu Katılma Belgesi Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay …
Yeniden Değerleme Ortaklıkların aktiflerinde kayıtlı bulunan ve amortismana tabi maddi duran varlıklarının enflasyon sebebiyle elde etme maliyeti …
Yatırım Fonu Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet …
İşlem Hacmi Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının …
İhale İhale, ingilizce “auction” auctio kökünden gelmekte olup kelime anlamı artış demektir. Piyasa ekonomilerinde, çeşitli mal …
İhraç Sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır. …
İtfa Tahvil ihraç planında belirlenen tarih ve miktarlarda ana paranın geri ödenmesidir. …
İştirak Bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.