0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İtiraz (Objection) Nedir? Ne demektir?

0

İtiraz (Objection) Nedir? Ne Demektir?

İtiraz (Objection) Nedir? Ne Demektir?, Bir müşteri adayının bir satınalma kararını vermeye direnç göstermesidir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan İtiraz (Objection) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir müşteri adayının bir satınalma kararını vermeye direnç göstermesidir.

İtiraz (Objection) sözlük anlamı Bir müşteri adayının bir satınalma kararını vermeye direnç göstermesidir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Drop Shipping Sıfır Stok Modeli olarak da bilinen bu satın-alma terimi, satış sonrası gerçekleştirilen lojistik işlemlerinin doğrudan tedarikçi tarafından yapılmasını konu alır. Maliyet hesaplamalarındaki net kâr da, satış fiyatı – alış fiyatı olarak bulunabilir. Büyük ve tanınmış e-ticaret sitelerinde bunun örneklerini görmek mümkündür.

Satınalma davranışı (Buying behaviour) Müşterilerin bir mal veya hizmet satınalırken yerine getirdikleri aktiviteler.

Reklam Ortamı (Advertising media) TV, sinema, radyo, gazete, dergi, postalama, duran (billboard, pano) ve gezici vb. reklam vasıtalarıdır.

Satıcının pazarlık gücü (Bargaining power of vendors) Belirli sayıda satıcının belirli bir pazarda satılan malları kontrol edebilme derecesi.

Ön sipariş (Advance order) İstenen sevkiyat zamanından çok daha öncesinde verilmiş sipariş. Gerçek satınalma sezonundan önce verilen ön sipariş satıcının işlerinin durgun olduğu sezonda ana kazanç sağladığı için daha düşük fiyat avantajı yaratır.

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) Bir perakendeci işletmenin rakiplerine kıyasla sahip olduğu ve oldukça uzun bir zaman süresince koruyabileceği belirgin yetkinlik.

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Moda (Fashion) Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Stratejik pazarlama planlaması (Strategic marketing planning) 1- Pazarlama amaçlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi. 2- Pazarlama kaynaklarını (fiziki, beşeri ve mali), belirli bir gelecek süreye dönük olarak, pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda pazarlama fırsatlarına tahsisini öngören bilinçli ve örgütsel bir karar ve seçim sürecidir.

Tüketici davranışı (Consumer behaviour) İçsel ve dışsal güçlerin insanların alışveriş etkinliklerini etkileme biçimi.

Değer (Value) Algılanan faydaların fiyata oranı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.