0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Jenerik ürün (Generic product) Nedir? Ne demektir?

0

Jenerik ürün (Generic product) Nedir? Ne Demektir?

Jenerik ürün (Generic product) Nedir? Ne Demektir?, Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Jenerik ürün (Generic product) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Jenerik ürün (Generic product) sözlük anlamı Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satış koşulları (Term of sale) Müşterilerle yapılan bir satış sözleşmesindeki değişiklik için ek ödemeler, teslimat, satış sonrası ve geri alma politikası ve benzeri koşullardır.

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Tedarikçi Bir mal veya hizmetik kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesinde rol oynarlar. Temin etme işlemini perakendeciler için sağlarlar. Toptancı firmalar olarak da adlandırılmaktadırlar.

Esnek fiyatlandırma (Elastic pricing) Müşterilerin satış fiyatları üzerinde pazarlık yapmasına izin veren bir fiyatlandırma stratejisi.

Ticari rüşvet (Commercial bribery) Bir tedarikçinin satınalma kararını etkilemek amacıyla, alıcıya para veya hediye teklif etmesi.

Satınalma davranışı (Buying behaviour) Müşterilerin bir mal veya hizmet satınalırken yerine getirdikleri aktiviteler.

Drop Shipping Sıfır Stok Modeli olarak da bilinen bu satın-alma terimi, satış sonrası gerçekleştirilen lojistik işlemlerinin doğrudan tedarikçi tarafından yapılmasını konu alır. Maliyet hesaplamalarındaki net kâr da, satış fiyatı – alış fiyatı olarak bulunabilir. Büyük ve tanınmış e-ticaret sitelerinde bunun örneklerini görmek mümkündür.

Sabit varlıklar (Fixed assets) Nakde çevrilmesi bir yıldan daha uzun süre gerektiren varlıklar.

Ürün geliştirme stratejileri (Product development strategies) Mevcut müşterilere sunmak üzere yeni ürünler geliştirmeye dayalı büyüme stratejileri.

Yuppies Şehirli genç profesyoneller.

Dayanıksız mallar (Non durable goods) Kısa bir süre içinde bir ya da birkaç kullanımda tüketilen mallar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.