0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kâr (Profit) Nedir? Ne demektir?

0

Kâr (Profit) Nedir? Ne Demektir?

Kâr (Profit) Nedir? Ne Demektir?, Bir işletmenin bir ürünü ya da hizmeti üretmek ve satmak için üstlendiği risklerin karşılığında elde ettiği ödüldür. Toplam masrafların toplam gelirlerden çıkarılmasından sonra kalan kısımdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Kâr (Profit) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir işletmenin bir ürünü ya da hizmeti üretmek ve satmak için üstlendiği risklerin karşılığında elde ettiği ödüldür. Toplam masrafların toplam gelirlerden çıkarılmasından sonra kalan kısımdır.

Kâr (Profit) sözlük anlamı Bir işletmenin bir ürünü ya da hizmeti üretmek ve satmak için üstlendiği risklerin karşılığında elde ettiği ödüldür. Toplam masrafların toplam gelirlerden çıkarılmasından sonra kalan kısımdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yoğunluk – yığılma (Congestion) İnsanların ya da araçların sayısının belirli bir yerde sıkışıklık oluşturacak düzeyde artması.

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Gondol (Gondola) Sırt sırta raflarla oluşturulmuş, ortada bir ada gibi konumlandırılmış self servis tezgâhı.

Cari oran (Current ratio) Cari aktiflerin cari borçlara bölünmesidir. Firmanın cari borçlarını cari aktifleriyle ödeyebilme gücünü gösterir.

Konsinye mallar (Consignment goods) Perakendecinin satıncaya kadar tedarikçiye ödeme yapmadığı, nihai satış yapılıncaya kadar üzerine almadığı mallardır. Satılmadığında tedarikçisine iade edilir.

Atmosferik (Atmospherics) Mimari, ışıklandırma ve yerleşim gibi dikkat çeken ve satışları uyaran faktörler – mağaza içi dekor.

Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır.

Bağlı talep (Derived demand) Bir başka nedene bağımlı olarak değişen talep. Endüstri mallarının talebi o sektörün ürettiği tüketici mallarının talebine bağlıdır.

Fiyat (Price) Bir ürünün, hizmetin ya da fikrin satın alınması ya da kullanılması karşılığında talep edilen para veya benzeri değerler

SWOT analizi (SWOT Analysis) Bir organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin ve karşılaştığı fırsatların ve tehlikelerin sistematik değerlendirilmesi. KEFE Kuvvetli-Eksik-Fırsatlar-Engeller

Pazar testi (Market test) Bir ürünün deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda pazara sürülmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.