Ekonomiklik (Economy) Nedir? Ne Demektir?

0

Ekonomiklik (Economy) Ne Demek

Ekonomiklik (Economy) nedir? Ekonomiklik (Economy) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü Ekonomiklik (Economy) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Ekonomiklik (Economy) Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için, uygun düzeydeki kaliteyi de gözeterek, kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, en uygun girdinin en düşük maliyetle temin edilmesidir. (İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Çelik Lama Uzunluk eksenine dik kesitleri dikdörtgen olan, sıcak haddelenmiş çelik malzemedir.

SU CENDERESİ Sıvıların basınç iletme prensibiyle çalışan, farklı kesitte iki silindirin birbirine bağlı hali.

Betonda Terleme Taze betondaki suyun kılcal boşluklardan yukarı doğru yükselmesine verilen addır. Ayrışmayla aşağıya çökelen iri agrega taneleri aralarında suyu tutamadıklarından bu suyun bir kısmı yukarıya doğru yükselir. Yükselirken ince agrega tanecikleri ve çimento taneciklerinin bir kısmını da birlikte sürükler. Yüzeye ulaştığında zayıf bir kaymak tabakası oluşturur. Ayrıca, su terleme yoluyla yükselirken agrega tanelerinin ve donatının alt yüzeyinde birikerek bunların betonla aderansını (bağını) azaltan boşluklara neden olur.

Betonite Saf akrilik emülsiyon esaslı ve mat görünüşlü, sıvı, grensiz, az grenli ve çok grenli çeşitleri olan. Binaların dış ve iç yüzeylerinde genellikle rutubetli yerlerdeki binaların kaplamasında uygulanan kaplama malzemesi.

Rötre çatlağı Betonda büzülme nedeniyle oluşan çatlak, büzülme çatlağı

Mücellit Baş Ustası Firmanın mücellithane bölümünü yönetmekle görevlidir. İşletme müdürü ve üretim sorumlusundan görev ve yetki alır.

Köprü Üst Yapısı Köprünün ayakları üstünde kalan kısmıdır.

Tse Türk Standartları Enstitüsü Her türlü madde ve mamüller ile usul hizmet standartlarını hazırlamak amacıyla kurulan ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur .

Silis Dumanı Yüksek miktarda amorf silisyum dioksit ihtiva eden çok ince küresel partiküllerden oluşan endüstriyel yan ürün bir puzolanik maddedir. İşlem esnasında büyük bir miktarı SiO2?dan oluşan gaz oluşur, SiO?nun, fırının nispeten soğuk kısmında havadaki oksijenle hızlı bir şekilde soğuması sonucunda, camsı yapıdaki SiO2 parçacıkları oluşmaktadır. Bu parçacıklar fiber filtrelerden geçirildikten sonra yoğunlaştırılmış silis dumanı parçacıkları olarak elde edilmektedirler. EN 197-1′ e göre S adı olarak adlandırılırlar.

Fikir projesi Avan projeden önce, mimarın verilen konu üzerinde ilk düşüncelerini ortaya koyduğu tasar

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.