Gözlem (Observation) Nedir? Ne Demektir?

0

Gözlem (Observation) Ne Demek

Gözlem (Observation) nedir? Gözlem (Observation) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü Gözlem (Observation) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Gözlem (Observation) Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl gerçekleştirildiğinin bizzat iç denetçi tarafından izlenerek bilgi edinilmesidir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Muhasebeci Firmanın muhasebe kayıtlarını yasalara ve gereksinimlere uygun tutmakla görevlidir. Muhasebe Müdüründen görev ve yetki alır.

Katrak Birden fazla testeresi olan tomruk biçme/taş kesme tezgahı.

Yeşil defter Bir iş başladığında, yapılan işlerin miktarları bir defterde tutulur. Her hakediş döeminde hazırlanan metrajlar bu deftere eklenir. Hakedişe girecek olan imalat miktarlarının verildiği bölümdür. Bu bölüme değerler, Hakediş ve Demir Metrajları ile Ataşman defterinden gelebileceği gibi kullanıcı tarafından direkt olarakta girilebilir. Kümülatif yeşil defter mantığı kullanılacaksa yeşil defter aktarma işlemleri kullanılarak yeni yeşil defterin eski değerleri toplam olarak taşıması sağlanmalıdır. İlgili işte kullanılan bir malzemenin toplam imalat miktarı istenilirse yerleri belirlenerek detaylandırılabilir.

Yeniden Hesaplama/Uygulama (Recalculation/Reapplication) Bir hesaplama veya işlemi tekrar yaparak aynı sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesidir. Bu test, denetlenen birim çalışanları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ne kadar güvenilebileceği hakkında iç denetçiye fikir verir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Ahşap döşeme Ahşap kirişler üzerine ahşap malzeme kaplanarak yapılan döşeme

Ve Be (betonda) Kuru kıvam betonlara uygulanan betonun belli yükseklikten akma hızı.

Keson Sualtı veya sulu zemin yapılarında temel yapmak üzere suyun dibine indirilen büyük, ahşap veya saç kasa,sandık. Bu yolla yapılan temellere keson temel yada sandık temel denir

Armatür Binalarda sıhhi tesisat, elektrik tesisatı v.b. yapı öğesi Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısmı.

Ölçek çizgisi bir cismin veya haritanın ölçeğini göstermek üzere, kenarına çizilen ve her birimin gerçekte kaç metre yada km. karşılık olduğunu gösteren doğru

Arzani Enine olan.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.