0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Meslek Ahlak Kuralları(Professional Code of Ethics) Nedir? Ne Demektir?

0

Meslek Ahlak Kuralları(Professional Code of Ethics) Ne Demek

Meslek Ahlak Kuralları(Professional Code of Ethics) nedir? Meslek Ahlak Kuralları(Professional Code of Ethics) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü Meslek Ahlak Kuralları(Professional Code of Ethics) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Meslek Ahlak Kuralları(Professional Code of Ethics) Kamu iç denetim uygulamalarında meslek ahlak kültürünün geliştirilmesi amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) Meslek Ahlak Kuralları esas alınarak ve diğer uluslararası mesleki kuruluşların metinlerinden de yararlanılarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulmuş kurallardır. İç denetçiler Kurul tarafından belirlenen bu kurallara uymakla yükümlüdür. (Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları)

Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Filiz Betonarmede, ileride yapılacak eklemeler için beton dökümü sırasında dışta bırakılan demir uçlarına verilen ad

Boru Bileziği Soba borulannın ek yerlerine geçirilen süslü çember.

Lento Süvelerin üzerini kapatan elemanlara verilen ad. Lentolar duvar boşluklarının üst kısmını teşkil eder. Taş, demir profil veya betonarmeden yapılırlar. Pencerelerin üst boşluğuna yatay hizada konulur.

Karo Dört köşe kaplama gereci. Karolar çokluk pişmiş toprak, beton,taş,plastik gibi gereçlerle yapılırlar

İskeletli yapı Betonarme döşemeli, çelik veya betonarme kiriş veya kolonlu yapı; karkaslı yapı

Sertifika Derecelendirme (Certificate Grading) Kamu iç denetçi sertifikasının; kıdem sırası ve kadro şartları yanında iç denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak iç denetim biriminin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla derecelendirilmesidir. (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

Serbest açıklık Bir kirişin iki dayanağı arasındaki kesintisiz açıklık veya yatay uzaklık

Normal Ağırlıkta Beton Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 2000 kg/m3′ten büyük, 2600 kg/m3′ten küçük olan beton.

Pafta 1. Büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri. 2. Metal çubuk paftave borulara diş açan alet, yivaçar. 3. Süs için at takımlarına veya başka yerlere takılan metal pul veya çakılan iri başlı çivi 4. Büyük benek, leke.

Pigmentler Mürekkebe renk veren maddelerdir. Basılan mürekkep filminin transparan veya örtücü oluşunu, ışık ve kimyasal maddelere dayanıklılık derecesini tayin eder. Bu nedenle mürekkebin en önemli bir parçasıdır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.