0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mesleki Yetkinlik (Professional Competence) Nedir? Ne Demektir?

0

Mesleki Yetkinlik (Professional Competence) Ne Demek

Mesleki Yetkinlik (Professional Competence) nedir? Mesleki Yetkinlik (Professional Competence) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü Mesleki Yetkinlik (Professional Competence) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Mesleki Yetkinlik (Professional Competence)  İç denetim faaliyetinin standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma ve bunları uygulayabilme, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğidir. (Kamu İç Denetim Standartları)

Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Bus Bilgisayarın çeşitli bileşenlerinden gelen sinyallerin paylaştıkları yüksek hızlı iletim yolu

Ön cephe Yapının yola bakan yüzü

Elastisite Yüklerin kaldırılması ile ilk şekillerine geri dönme özeliğidir. Yüklemenin büyüklüğüne bağlı bir özelliktir.

Buat Elektrik akımı devrelerinde, birleşme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için yapılan kutu.

Cephe Bina yüzüne dik doğrultuda sonsuzdan bakılan görünüş

Alçı Taşı Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek, alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips.

Çok sert kaya zeminler Fazla miktarda patlayıc madde kullanarak atılan, kırıcı tabancayla parçalanıp sökülen ayrışmamış granit vb. bazalt, porfir, kuvarst, 0,400m³ ten iri aynı cins blok taşlar vb. zeminlerdir.

Etkili Su İçeriği Taze beton bünyesinde mevcut toplam su miktarı ile agrega tarafından emilen su miktarı arasındaki fark.

Risk (Risk) İdarelerin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylardır. (Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi)

Musandıra 1. Eski Türk evlerindeki odalarda kapı yanındaki duvarda boydan boya yer alan ve içine yatak takımları ve şilteler konan dolaplar.
2. Saraylarda çatı arası odası. 3. Kimi Anadolu evlerinde asma kat. Musandıralı evlere özellikle Bodrum yöresinde rastlanır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.