Olasılık (Senaryo) Analizi (Probability Analysis) Nedir? Ne Demektir?

0

Olasılık (Senaryo) Analizi (Probability Analysis) Ne Demek

Olasılık (Senaryo) Analizi (Probability Analysis) nedir? Olasılık (Senaryo) Analizi (Probability Analysis) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü Olasılık (Senaryo) Analizi (Probability Analysis) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Olasılık (Senaryo) Analizi (Probability Analysis) Tek bir değişkenin değerindeki değişmeler yerine, bütün değişkenlerin değerlerinin iyimser, kötümser ve ikisinin ortalaması şeklinde tahmin edilmesidir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Baskı, kutu yapımı, dolum ve kullanımda gramajın fonksiyonu yoktur.CCCCCMatbaa TerimleriDDDDD AAAAAKalınlık Kalınlık, bir karton üreticisi için en önemli özelliktir. Çünkü kutuluk kartonun en önemli özelliği olan stifnis, kalınlığın bir fonksiyonudur ve stifnis değerinin artması öncelikle kalınlığın artmasına bağlıdır. Kalınlıktaki 1 misli artış, stifniste 5-8 misli bir artışa yol açabilmektedir.

Çit Direği Koruma ve çevre emniyeti amaçlı,hazır Betonarme Tel Çit direği.

RİBOZOM Hücrede protein sentezlemede görevli organeldir.

BTM Bitümlü yalıtım maddeleri, ısı yalıtım levhaları,ekstrüde polistren sert köpük, polimer bitümlü örtüler (elastobit, plastobit vb) üreten firmanın belirlediği özel ad.

Çimento Değirmeni Çimento Fabrikalarında çimento yapmak amacıyla yapılan öğütme düzeneği

Baca Binalardaki çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere yapılan bağımsız kanallara baca denilmektedir.

Ayrık Düzen Yapıların birbirine bitiştirilmeksizin yerleştirildikleri yapı düzeni.

İç Denetim (Internal Audit) Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. (5018 sayılı Kanun)

Menfez Köprü teriminde belirtilen maksatlarla inşa edilen madde kapsamı dışında kalan; Açıklığı ne olursa olsun imla altındaki yapılar ile açıklığı 10 metre ve daha küçük olan yapılardır

OHM Elektrik direnç birimi.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.