Taslak Denetim Raporu (Draft Audit Report) Nedir? Ne Demektir?

0

Taslak Denetim Raporu (Draft Audit Report) Ne Demek

Taslak Denetim Raporu (Draft Audit Report) nedir? Taslak Denetim Raporu (Draft Audit Report) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü Taslak Denetim Raporu (Draft Audit Report) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Taslak Denetim Raporu (Draft Audit Report)  İç denetim sürecinin raporlama aşamasında, nihai raporun hazırlanmasından önce iç denetçi tarafından hazırlanan rapordur. Denetim bulgularıyla ilgili olarak denetçi ile denetlenen birim arasında gerçekleştirilen kapanış toplantısındaki görüşmeler de dikkate alınarak, denetçi bir taslak rapor hazırlar. Denetçi, taslak denetim raporunu belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere denetime tabi tutulan birim yöneticisine bir yazı ekinde iletir. Birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu verilen sürede cevaplandırarak denetçiye gönderir. Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile birim yöneticisi arasında bir anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil eder. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Alafranga Frenk(Avrupalı) tarzında olan, alaturka karşıtı

Rögar Kanalizasyonda, yer altındaki temizleme parçalarını kontrol etmek ve çeşitli doğrultulardan gelen boruları başka bir doğrultuya yöneltmek için yapılan baca, lağım bacası

Beton Sıcaklığı Beton karışımı hazırlandıktan hemen sonra olçülen sıcaklık. Soğuk ortamlarda yapılan betonlamada bu sıcaklğın belli bir değerden yüksek olması istenir.

Uluslararası Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi ISACA (Information Systems Audit and Control Association) tarafindan verilen CISA sertifikasına sahip iç denetçidir. (İDKK)

Beton Basınç Dayanımı Beton basınç dayanımı , bakımı ilgili standardına göre yapılmış ,28 günlük , çapı 150mm ve yüksekliği 300mm olan standard beton silindir numunenin , ilgili standardında belirtilen hızla uygulanan tek eksenli basınç altında taşıyabildiği en büyük gerilme değeridir.

Alın duvarı Bir beşik çatıda damlalık aşığının yanında giden duvar parçası,kalkan duvar

İnce Tesviye Tabakası (1) Kaya veya küskü yarmalarda düzgünlüğü temin maksadıyla tesviye kotuna göre fazla kazı yapılarak bu kazı yerine seçme malzeme koymak suretiyle yapılan tabaka.

Mecra Su, hava, duman gibi akışkan şeylerin geçip gitmesine yarayan her türlü yol, akmalık, akak ve akımlıktır

Rögar Kanalizasyonda, yer altındaki temizleme parçalarını kontrol etmek ve çeşitli doğrultulardan gelen boruları başka bir doğrultuya yöneltmek için yapılan baca, lağım bacası

Blaine Aleti Hava geçirgenliğini ölçerek ince öğütülmüş çimentonanın (bir gr malzemenin kapladığı alan)ölçen alet(cm2/gr)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.