Yeterli Kontrol (Adequate Control) Nedir? Ne Demektir?

0

Yeterli Kontrol (Adequate Control) Ne Demek

Yeterli Kontrol (Adequate Control) nedir? Yeterli Kontrol (Adequate Control) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü Yeterli Kontrol (Adequate Control) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Yeterli Kontrol (Adequate Control) Planlama ve organizasyonun, risklerin etkin şekilde yönetilmesi ve idarenin hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşması yönünde makul bir güvence sağlayacak tarzda yönetim tarafından gerçekleştirilmesidir.

Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemi Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Frontallik Düşey eksenlilik.

Bulgu Formu (Findings Form) Denetçinin, denetim sırasında tespit ettiği hususları önem derecesine göre sınıflandırarak işlemiş olduğu bir çalışma kağıdı türüdür.  Bulgu formunda; tespit, oluşma nedeni, yol açabileceği riskler ve etkileri, uyulması gereken kriterler, tespitin ve oluşturabileceği riskin giderilmesine ilişkin öneri alanları yer almalıdır. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Kamulaştırma Sahası Yol yüzeyi, hendekleri. şevleri. sanat yapıları. köprüleri. ariyet yerleri. malzeme ocakları ve diğer kısımları ile yolun yapımı ve emniyeti için kamulaştırılan arazidir.

Beton Kaplama Plakları Kullanılacağı yere ve istenen yüzey şekillerine göre,beton agregası veya seçilmiş agrega ile normal veya beyaz çimento ve su karıştırılarak,gereğinde madeni boya katılarak, özel kalıplarında preslenerek şekillendirilen, bir veya iki tabakalı ve çeşitli boyutlarda, üst yüzü düz veya yivli karosiman, karo mozaik, dizme ( palladiyen), suni mermer,özel biçimli, yüzü yıkanmış, silinmesi gereken yüzeyler ince silimli ve cilalı beton plak olarak imal edilen,yüksek basınca, aşınmaya ve dona dayanıklı,iç ve dış döşeme ve yaya kaldırım kaplamalarında kullanılan malzeme.

MANOMETRE Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alet.

Prekast Hazır parça halinde yerine konulmak üzere bir fabrikada yada yapıyerinde önceden dökülerek kalıplanmış beton öğe

Alt Yapı Su, elektirik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tamamına verilen ad, enfrastrüktür.

Kamu İç Denetim Standartları (Public Internal Audit Standards) İç denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile iç denetçilerin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde görev yapabilmelerine ilişkin hususları düzenlemek üzere İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlardır. Bu standartların belirlenmesinde, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” esas alınmış, bunun yanı sıra diğer uluslararası denetim standartlarından da yararlanılmıştır. İç denetçiler bu standartlara uymakla yükümlüdürler. (Kamu İç Denetim Standartları)

BUHARLAŞMA Sıvı halden gaz haline geçme olayı.

Avan proje Gerçekleştirilecek bir yapı konusundaki ilk düşünceleri plan, kesit ve görünüşlerle belirtildiği öneri projesi; önproje. Avan proje aynı konunun ayrı birkaç çözümünü göstermek üzere birden çok proje halinde de düzenlenebilir

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.