0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) Nedir? Ne demektir?

0

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) Nedir? Ne Demektir?

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) Nedir? Ne Demektir?, “Evet” ya da “hayır” diye cevaplanan ve cevaplarken müşterinin ayrıntılara girmesine fırsat vermeyen sorular.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan kapalı uçlu sorular (close-ended questions) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı “Evet” ya da “hayır” diye cevaplanan ve cevaplarken müşterinin ayrıntılara girmesine fırsat vermeyen sorular.

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) sözlük anlamı “Evet” ya da “hayır” diye cevaplanan ve cevaplarken müşterinin ayrıntılara girmesine fırsat vermeyen sorular.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

toptan satış fiyatı (wholesale price) Liste fiyatı eksi miktar, sezonsal ve ticari indirimler.

alıma açık miktar (open-to-buy) mal yatırımını satış donemi öncesinde ve satış donemi süresince kontrol etme aracı; teslim alınacak planlanmış mal eksi sipariş edilecek mal.

öğrenme (learning) Daha uzun süreli sonuçlar için öğrenim işinin sonucu (Barr &Tagg, 1995).

mal/seri geliştirme (merchandise/line development) Satışa sunulacak tarz, beden ve renkleri belirleme süreci; asıl malın seri planına uygulanması.

stratejik ortaklık (strategic partnering) İş ortakları arasında işbirlikçi ilişkilerin tayin edilmesi; dikey bütünleşmenin gayri resmi şekli.

ürün gamı planları (assortment plans) Model stoklarını, temel stokları ve otomatik yenilemeyi içeren belgeler.

kurumsal piramit (organizational pyramid) Bir firmayı meydana getiren katmanları gösteren görsel örnek.

her şey dahil tedarik (full package sourcing-FPS) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; giysi yapmak için gerekli olan her şey (malzemeyi satın almak, numuneleri geliştirmek, giysileri yapmak ve birinci sınıf malları tedarik şirketine yollamak) kontraktör tarafından sağlanır; kumaş ya da araç gereçler tedarik şirketine ait değildir.

sabit liste fiyatı (resale price maintenance) Dikey fiyat ayarlama olarak da bilinir; imalatçılar kendi ürünlerinin perakende fiyatlarını kontrol ettikleri zaman ortaya çıkar; yasal olmayan bir uygulamadır.

perakende mal maliyeti (retail merchandise cost) Toptan satış fiyatı eksi indirimler ve tenzilatlar; nakliye masrafını da içine alabilir.

belirli tek bir fiyata ya da daha önceden belirlenmiş birkaç fiyat noktasına göre fiyatlandırma (price lining) Mal kalitesindeki farklılıkları yansıtacak sınırlı sayıdaki fiyat noktasında sunma (Mason, Mayer, Ezell, 1984); değişik maliyetlerdeki malların aynı fiyattan satma.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.