0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

KARBON DÖNGÜSÜ Nedir? KARBON DÖNGÜSÜ Ne Demektir?

0

KARBON DÖNGÜSÜ Nedir? Ne Demektir?

KARBON DÖNGÜSÜ Nedir? Ne Demektir? KARBON DÖNGÜSÜ Karbon atomalrının fiziksel, jeolojik, kimyasal ve diğer süreçler sonucunda atmosfet, okyanuslar, yeryüzü vb. arasındaki dolaşımı.

ingilizce olarak karşılığı (Carbon cycle

Bulmacalarda sorulan Karbon atomalrının fiziksel, jeolojik, kimyasal ve diğer süreçler sonucunda atmosfet, okyanuslar, yeryüzü vb. arasındaki dolaşımı. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı KARBON DÖNGÜSÜ

KARBON DÖNGÜSÜ sözlük anlamı Karbon atomalrının fiziksel, jeolojik, kimyasal ve diğer süreçler sonucunda atmosfet, okyanuslar, yeryüzü vb. arasındaki dolaşımı.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

KIRMIZI GELGİTLER Kirlilik ve ötrofikasyon sonucunda, deniz planktonu tiplerinin zehirli olabilecek düzeyde yoğunlaşmasıyla kıyı sularının renginin bozulması …
KANALİZASYON KAPASİTESİ Bir kanalizasyon borusunun tutabileceği azami atık su miktarı; beher gün için kişi başına belli syıda …
KIRMIZI VERİ KİTABI Nadir ve tehlike altında bulunan türlerle ilgili olarak IUCN' nin tuttuğu bilgi dosyası. …
KATI ATIK Katı özellikleri taşıyan her türlü atık madde. …
KIRMIZI GELGİTLER Kirlilik ve ötrofikasyon sonucunda, deniz planktonu tiplerinin zehirli olabilecek düzeyde yoğunlaşmasıyla kıyı sularının renginin bozulması …
KATRAN Kömür ve odunun damıtılmasında sonra geriye kelen siyah yapışkan madde; petrol arıtımı sonucunda oluşan kalıntıyı …
KEMİRGEN ÖLDÜRÜCÜ İLAÇLAR Kemirgenleri öldüren kimyasal maddeler. …
KIYI BÖLGESİ YÖNETİMİ Kıyı sularının ve su havzalarının, kirlilikten korumak ve azami yayarı sağlamak amacıyla yönetimi. …
KANALİZASYON SİSTEMİ Atık suyun toplanmasında, işlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan donanım. …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.