0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

kariyer seçimi (career choice) Nedir? Ne demektir?

0

kariyer seçimi (career choice) Nedir? Ne Demektir?

kariyer seçimi (career choice) Nedir? Ne Demektir?, Bir kişinin işindeki odak olarak bir uzmanlık alanı seçme süreci.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan kariyer seçimi (career choice) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir kişinin işindeki odak olarak bir uzmanlık alanı seçme süreci.

kariyer seçimi (career choice) sözlük anlamı Bir kişinin işindeki odak olarak bir uzmanlık alanı seçme süreci.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

varsayımlar (assumptions) Doğru olduğuna inanılan ama doğruluğu tam olarak ispatlanmamış herhangi bir şey, kendisinden teorinin ayrıldığı dayanaklar.

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) Rekabeti ortadan kaldırmak için malları yasal olmayan şekilde çok düşük bir fiyat artışıyla ya da mal maliyetinin altında satmak.

teori (theory) Herhangi birşeyle alakalı olayları tanımlamaya, düzenlemeye ve tahmin etmeye yardımcı olan bir fikir ya da durum.

özel etiket (private label) Bir tasarımcının ya da bir imalatçının değil bir perakendecinin kendi markasını taşıyan ürünler (Jernigan & Easterling, 1990. Syf. 565).

hızlı indirim fiyatlandırması (quick markdown pricing) Kelepir (bargain) alışverişi yapanlar için yüksek değer sağlamağa yönelik tasarlanan bir fiyatlandırma stratejisi; yıllık birçok satış dönemi olan moda ve sezonsal mallar için kullanılır.

ortak ürün geliştirme (joint product development) QR ortamında merchandisingin ana bileşenidir; seri konseptini geliştirmek, seri gidişatını belirlemek ve ürünleri geliştirmek için perakende merchandiserların imalatçı merchandiserlar ve tasarımcılarla birlikte çalışması.

fiyatlandırma planı (pricing plan) planlanmış mal maliyetini, dolar bazında ve yüzdelik fiyat artışlarını, ilk fiyatı, yüzdelik geçici fiyat indirimleri, promosyon fiyatları ve kalıcı fiyat indirimleri gibi fiyat promosyonlarını içine alan plan.

stratejik fiyatlandırma yazılımı (strategic pricing software) Şirketlerin kârlarını en üst seviyeye çıkarmaları için kullandıkları fiyatlandırma sistemlerini ortaya çıkaran bilgisayar uygulamaları.

sezonsal mallar (seasonal goods) Etnik ve kültürel gelenekler, mevsimsel olaylar ve hava durumundaki değişiklikler gibi takvim yılıyla alakalı faktörlerin kombinasyonuna bağlı olarak değişiklik gerektirebilen sınıflandırma.

envanter planlamada kullanılan periyodik yenileme metodu (periodic replenishment method of planning inventory) Satıcı ya da perakendeci tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli siparişlerle otomatik yenileme; temel/sabit mallar için kullanılabilir.

satış temsilcileri (sales representatives) Bir şirketi ya da bir ürün serisini perakendecilere ve nihai müşteriye tanıtan kişiler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.