karşılaştırma fiyatı (comparision price) Nedir? Ne demektir?

0

karşılaştırma fiyatı (comparision price) Nedir? Ne Demektir?

karşılaştırma fiyatı (comparision price) Nedir? Ne Demektir?, “Normal fiyat” ya da ürünün değerini temsil etmek üzere reklamlarda ya da fiyat etiketinde sunulan fiyat.

Satınalma terimleri olarak kullanılan karşılaştırma fiyatı (comparision price) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı “Normal fiyat” ya da ürünün değerini temsil etmek üzere reklamlarda ya da fiyat etiketinde sunulan fiyat.

karşılaştırma fiyatı (comparision price) sözlük anlamı “Normal fiyat” ya da ürünün değerini temsil etmek üzere reklamlarda ya da fiyat etiketinde sunulan fiyat.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

planlamış satışlar (planned sales) Mal bütçelerinin bir parçası olan daha önceki satışlara dayanan satışların tahmin edilmesi.

Giysi Alım Anlaşması (Garment purchase agreement-GPA) Belirlenmiş miktardaki bir malı anlaşılan fiyattan, belirlenmiş zaman dilimi içerisinde ve belirlenmiş şart ve koşullarda satın almak için hazırlanan yasal sözleşme.

işletme kârı (operating profit) Ticaretin devam etmesi ile alakalı bütün mali zorunluluklar karşılandıktan sonra geriye kalan kâr (kâr marjı – işletme giderleri).

Amerikalar ticaret bloğu (Americas trading bloc) Kuzey Amerika (Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri) ve Latin Amerika?nın (Meksika, Orta ve Güney Amerika ve Batı Hint Adaları) birleşimi.

iş gücü istismarı (labor exploitation) Bir kişinin başkalarının emeklerinden kendisi bir şey katmadan kâr elde etmesidir.

temel ürünler (basic goods) Bir merchandising çevriminden bir sonraki çevrime kadar tarzlarında çok az değişiklik geçiren sınıflandırmalar.

başlangıç fiyat artışı (initial markup) Toptan satış fiyatı ile ilk fiyat arasındaki fark.

uyulacak kuralları gösteren tüzükler (codes of conduct) Üretimde çalışan kişilerin haklarını korumaya yönelik adil ve sorumlu ticaret uygulamalarını öne çıkaran kurallar.

öğrenen kurum (learning organization) Devamlı gelişen bir kurum; çalışanlar bir sonraki mantıklı adımı belirler ve devam eden gelişmeleri başlatır.

envanterin brüt kâra getirisi (gross margin return on inventory-GMROI) Dolar bazında brüt kâr ile ortalama envanter yatırımı arasındaki ilişkiyi gösteren mali oran.

gelir değişiklikleri (income modifications) Gelir ölçümlerindeki farklılıkların sebepleri; müşteri iadeleri ve tenzilatlar, satılan malların maliyeti, işletme giderleri ve diğer gelir ve/veya giderler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.