0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Nedir? Ne demektir?

0

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Nedir? Ne Demektir?

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Nedir? Ne Demektir?, Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

Satınalma terimleri olarak kullanılan karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) sözlük anlamı Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

model stok (model stock) Ürün gamı faktörlerine göre ürün gamında yer alan mallar için yapılan plan; ürün gamında her bir ürün gamı faktöründen ne kadar yer alacağını belirler.

ön benimseme ürün gelişimi (pre-adoption product development) Seri konseptini yansıtırken nadir olan ürün gruplarının analizine, yaratıcılığına ve oluşumuna odaklanır; seri geliştirme sürecinin bir parçası.

brüt kâr (gross margin-GM) İşletme masraflarını karşılamak ve kâr oluşturmak için mevcut olan gelirdir; bazen de brüt kâr olarak adlandırılır. (Net satışlar – Satılan malların maliyeti).

yeniliğin yayılması teorisi (theory of diffusion of innovation) Yenilik sürecini giriş ve uygulama olmak üzere iki ardışık kısma ayıran kurum içerisindeki yenilik benimseme model süreci (Rogers, 1983).

hayat yapısını değiştirenler (life-structure modifiers) Bir kişinin yaşama şeklini değiştiren ama aynı zamanda sürekliliğini devam ettiren olay(lar).

standart sapma (standart deviation) Varyansın karekökünün ikiyle çarpılması; tahmin için kullanılan faydalı bir istatistiktir.

satış hedefleri (sales goals) Belirlenmiş bir süre içinde hedef pazara satılması beklenen mal ya da hizmet.

kalıp kontrol süreci (pattern check run-PCR) Yapım ve bedendeki tüm unsurların açık bir şekilde anlatıldığını ve kontraktör tarafından tam olarak anlaşıldığını garanti etmek için numuneler üretme.

teori (theory) Herhangi birşeyle alakalı olayları tanımlamaya, düzenlemeye ve tahmin etmeye yardımcı olan bir fikir ya da durum.

mal karışımı (merchandise mix) Belirli bir imalatçı ya da perakendeci tarafından sunulan ürünlerin hepsi.

farklı ürün gamları (diverse assortment) SKU başına bir kaç birim paylaştırılmış ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 5 ya da daha azdır

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.