0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Karşılaştırmalı reklâm (Comperative advertisements) Nedir? Ne demektir?

0

Karşılaştırmalı reklâm (Comperative advertisements) Nedir? Ne Demektir?

Karşılaştırmalı reklâm (Comperative advertisements) Nedir? Ne Demektir?, Bir markanın rakiplerine göre güçlü yönlerini öne çıkaran reklâmdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Karşılaştırmalı reklâm (Comperative advertisements) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir markanın rakiplerine göre güçlü yönlerini öne çıkaran reklâmdır.

Karşılaştırmalı reklâm (Comperative advertisements) sözlük anlamı Bir markanın rakiplerine göre güçlü yönlerini öne çıkaran reklâmdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satış verimliliği (sales productivity) Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Tüketici davranışı (Consumer behaviour) İçsel ve dışsal güçlerin insanların alışveriş etkinliklerini etkileme biçimi.

Marka işareti (Brand mark) Bir markanın sözel olarak ifade edilemeyen kısmı.

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

İskonto (Discount) Satıcının liste fiyatından yaptığı indirim, fiyat ayarlama türü. Belirli bir miktarda, yılın belli zamanında satın almaya ya da peşin ödemeye teşvik etmenin bir yolu.

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Yaşam tarzı (Life style) Bireysel müşterilerin veya ailelerin (hane halkının) yaşama, paralarını ve zamanlarını harcama tarzları, katıldıkları aktiviteler, içinde yaşadıkları dünya hakkındaki fikirleri, tutumları.

Yeni ürün (New product) Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Reklam Ortamı (Advertising media) TV, sinema, radyo, gazete, dergi, postalama, duran (billboard, pano) ve gezici vb. reklam vasıtalarıdır.

Marka genişletme (Brand extension) Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

İtme stratejisi (Push strategy) Dağıtım kanalı üyelerine, aracı kurumlara yönelik olarak yapılan ve onları ürünleri sipariş ederek stoklamaya cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, indirim, prim vb. etkinlikleri içeren stratejidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.