0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kategori katili (Category Killer) Nedir? Ne demektir?

0

Kategori katili (Category Killer) Nedir? Ne Demektir?

Kategori katili (Category Killer) Nedir? Ne Demektir?, Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendeci.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Kategori katili (Category Killer) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendeci.

Kategori katili (Category Killer) sözlük anlamı Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendeci.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Giriş engeli (Entry barrier) Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Net fatura fiyatı (Net invoice price) Faturanın net değeri veya bütün iskontolar çıktıktan sonra toplam fatura tutarı.

Kategori – Yaşam döngüsü (Category life cycle) Bir ürün kategorisinin zaman içindeki satış seyrinin değişmesidir.

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Dayanıklı mallar (Durable goods) Uzunca bir süre kullanım ömrü olan mallar.

Müşteri iadeleri (Customer returns) Müşterilerin hasarlı, kusurlu olması veya uygun olmaması nedeniyle geri getirdikleri malların miktarıdır.

Düşey pazarlama sistemi (Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yönetilen pazarlama kanalları sistemidir.

Fiziksel dağıtım sistemi (Physical distribution system) Bir şirketin sipariş işleme, ürünlerin yükleme-boşaltması, stoklara kaydedilmesi, depolama ve nakliye fonksiyonlarının bileşimi ve ürünlerin imalatçıdan tüketiciye ulaştırıldığı araçlar topluluğu.

Oligopol (Oligopoly) Az sayıda büyük firmanın pazarın çok büyük bir kısmını kontrol ettiği rekabetçi pazar yapısı

Satış promosyonları (Sales promotion) Belirli bir zamanda bir mağazayı ziyaret etmesi ve/veya alışveriş yapması için tüketicilere ek değerler ve özendiriciler teklif eden ve belirli bir bedel karşılığında yaptırılan kişisel olmayan iletişim aktiviteleri.

Fiyat En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.