0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

kayıp satışlar (lost sales) Nedir? Ne demektir?

0

kayıp satışlar (lost sales) Nedir? Ne Demektir?

kayıp satışlar (lost sales) Nedir? Ne Demektir?, Bir müşteri başka bir mağazaya giderse ya da alışveriş yapmaktan vazgeçerse ortaya çıkar.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan kayıp satışlar (lost sales) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir müşteri başka bir mağazaya giderse ya da alışveriş yapmaktan vazgeçerse ortaya çıkar.

kayıp satışlar (lost sales) sözlük anlamı Bir müşteri başka bir mağazaya giderse ya da alışveriş yapmaktan vazgeçerse ortaya çıkar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

başlangıç teslimatı (initial delivery) Satış döneminin başında teslim edilen başlangıç siparişinin hepsi ya da bir kısmı.

kariyer (career) Bir kişinin hayatında iş ile ilgili kişisel olarak algılanan tecrübeler ve etkinliklerle alakalı tavır ve davranışlar dizisi (Hall, 1976).

ön-yüz sistemleri (front-end systems) Merchandisingin planlama aşaması ile ilişkilidir ve kaynaklar belirlenmeden önce olur.

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

geçiş ürün gamları (transition assortments) SKU başına daha makul sayıda birim paylaştırılmış olan ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 6 ile 10 arasındadır.

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) Ödeme koşulu; indirim yapılmaz ve mallar teslim edildiğinde paranın tamamının nakit olarak ya da tasdikli çek ile ödenmesi gerektiği anlamına gelir.

normal fiyat (regular price) Bir ürün için “olağan” ya da “doğal” olarak algılanan fiyat.

üretim odaklı (production-driven) Pazar talebini çok fazla göz önünde bulundurmadan, uygun ve verimli bir şekilde üretilebilen mal yapmak.

kavramlar (constructs) Bir teorinin temel değişkenleri.

evrensel ürün kodu (universal product code-UPC) Tek bir ürünü temsil eden 12 haneli kod.

başvuru mektubu (cover letter) Potansiyel işveren ile iletişim kurmak için bir araç; şirket hakkında sahip olunan bilgiyi ve başvuruda bulunan kişinin işe ne gibi fayda sağlayacağını gösterir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.