0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

kes, yap, paketle ve kota tedarik (cut, make, pack and quota sourcing-CMPQ) Nedir? Ne demektir?

0

kes, yap, paketle ve kota tedarik (cut, make, pack and quota sourcing-CMPQ) Nedir? Ne Demektir?

kes, yap, paketle ve kota tedarik (cut, make, pack and quota sourcing-CMPQ) Nedir? Ne Demektir?, Tedarik üretimi sırasındaki sözleşme maliyetlerinin esaslarını tanımlar; tedarik şirketi, tasarımların, kalıpların ve ürün özelliklerinin de içinde olduğu ürün geliştirmeden ve tedarik malzemelerinden sorumludur; kontraktör ürünlerin kesilmesi, dikilmesi ve paketlenmesi için işçi ve donanım sağlar ve kota kirası toplam maliyete dahil edilir.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan kes, yap, paketle ve kota tedarik (cut, make, pack and quota sourcing-CMPQ) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tedarik üretimi sırasındaki sözleşme maliyetlerinin esaslarını tanımlar; tedarik şirketi, tasarımların, kalıpların ve ürün özelliklerinin de içinde olduğu ürün geliştirmeden ve tedarik malzemelerinden sorumludur; kontraktör ürünlerin kesilmesi, dikilmesi ve paketlenmesi için işçi ve donanım sağlar ve kota kirası toplam maliyete dahil edilir.

kes, yap, paketle ve kota tedarik (cut, make, pack and quota sourcing-CMPQ) sözlük anlamı Tedarik üretimi sırasındaki sözleşme maliyetlerinin esaslarını tanımlar; tedarik şirketi, tasarımların, kalıpların ve ürün özelliklerinin de içinde olduğu ürün geliştirmeden ve tedarik malzemelerinden sorumludur; kontraktör ürünlerin kesilmesi, dikilmesi ve paketlenmesi için işçi ve donanım sağlar ve kota kirası toplam maliyete dahil edilir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

gelir beyanatı (income statement) Belirlenmiş bir zaman dilimi için bir firmanın gelir ve giderlerinin özeti; genellikle aylık, üç aylık ve/veya yıllık esasla hazırlanırlar.

Dünya Ticaret Organizasyonu (World Trade Organization-WTO) Asıl amacı ticari bariyerleri azaltarak uluslar arası ticareti artırmak olan GATT?nin yerini alan dünya çapındaki ticari düzenleme organizasyonu.

potansiyelin yeniden doğuşu (rebirth of potential) Bir kişinin hayatında yeni baştan başlamayı gerektiren radikal bir değişikliğe sebep olan olay.

teminat mektubu (letter of credit) Alıcının talebi üzerine banka tarafından, satıcıya belli koşullara uymasına bağlı olarak ödeme yapılmasına izin veren yazılı belge; feshedilemez veya devredilebilir nitelikte olabilir.

ürün hızı (product velocity) Bir ürünün endüstri matrisinden geçme hızı; bir satış dönemi süresince ortalama envanter.

imitasyon (knockoff) Başka bir firmanın serisinden uyarlama ya da değişiklik yapma, genellikle orijinalinden daha düşük bir fiyatla satışa sunulur (Glock & Kunz, 1995).

ürün geliştirme (product development) Ürünlerin hizmet verebilir, üretilebilir, satılabilir ve kâr getirebilir olması için tasarlanması ve mühendislik işlemlerinden geçirilmesidir (Glock ve Kunz, 1995).

planlanmış maliyet (planned cost) İmalatçı tarafından verilen toptan satış fiyatı ile ya da ürün geliştiricileri tarafından belirlenen fiyat.

prestij fiyatlandırma (prestige pricing) “Normal fiyatı” ödemeye razı olan, kalite/değer/hizmete önem veren insanlar için hazırlanan fiyatlandırma stratejisi; aynı zamanda statü, psikolojik ya da market üstü fiyatlandırma olarak da adlandırılır.

farklı ürün gamları (diverse assortment) SKU başına bir kaç birim paylaştırılmış ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 5 ya da daha azdır

öğrenen kurum (learning organization) Devamlı gelişen bir kurum; çalışanlar bir sonraki mantıklı adımı belirler ve devam eden gelişmeleri başlatır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.