0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

kontrat tarihlemesi (contract dating) Nedir? Ne demektir?

0

kontrat tarihlemesi (contract dating) Nedir? Ne Demektir?

kontrat tarihlemesi (contract dating) Nedir? Ne Demektir?, Nakit indirimin ne zaman yapılacağını ve bir faturanın en son ne zaman ödeneceğini belirler.

Satınalma terimleri olarak kullanılan kontrat tarihlemesi (contract dating) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Nakit indirimin ne zaman yapılacağını ve bir faturanın en son ne zaman ödeneceğini belirler.

kontrat tarihlemesi (contract dating) sözlük anlamı Nakit indirimin ne zaman yapılacağını ve bir faturanın en son ne zaman ödeneceğini belirler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

seri geliştirme (line development) Satışa sunulacak tarzların, kumaşların, renklerin ve bedenlerin belirlenme süreci; gerçek malın seri planına uygulanması.

temel gelir beyanatları (basic income statements) gelir ölçümleri ve gelir değişiklikleri için bilgi sağlayan onbir temel unsuru içine alan belgeler.

kontrat tarihlemesi (contract dating) Nakit indirimin ne zaman yapılacağını ve bir faturanın en son ne zaman ödeneceğini belirler.

ön benimseme ürün gelişimi (pre-adoption product development) Seri konseptini yansıtırken nadir olan ürün gruplarının analizine, yaratıcılığına ve oluşumuna odaklanır; seri geliştirme sürecinin bir parçası.

kalıcı indirim (permanent markdown) Satılabilirliğe bağlı olarak malın değerindeki düşüşü gösteren fiyat indirimleri.

satışlar (sales) Malların mülkiyetinin transferinden elde edilen para.

firmanın ekonomik teorileri (economic theories of the firm) Mikro ekonomik varsayımlara dayanan firma teorileri; kârın en üst düzeye çıkarılmasını vurgular.

dahili seri benimseme (internal line adoption) Belirli ürünlerin seri planına önerilen ilaveleri için ortak karar almak ve destek vermek amacıyla serinin firma içerisinde sergilenmesi.

sezonsal indirim (seasonal discount) Liste fiyatından satış dönemindeki alış zamanına bağlı olarak görülen eksilmelerdir; bir imalatçı ön satış döneminde, satış döneminin sonlarında ya da satış döneminin sonunda indirimler verebilir.

mal/seri planı (merchandise/line plan) Bütçelerin ve ürün gamı planlarının kombinasyonu; satış geçmişine, amaçlara ve tahminlere dayanır; seri geliştirmenin iskeletini oluşturur.

tarz oluşturma (styling) Bir ürünün tipik ve ayırt edici görünüşü; aynı çeşit diğer ürünlerden farklı kılan özelliklerin kombinasyonu.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.