0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kooperatif satınalım (Cooperative buying) Nedir? Ne demektir?

0

Kooperatif satınalım (Cooperative buying) Nedir? Ne Demektir?

Kooperatif satınalım (Cooperative buying) Nedir? Ne Demektir?, Bir grup bağımsız perakendecinin tek bir satıcıdan büyük miktarlarda toplu satın alım için birlikte çalışmasıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Kooperatif satınalım (Cooperative buying) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir grup bağımsız perakendecinin tek bir satıcıdan büyük miktarlarda toplu satın alım için birlikte çalışmasıdır.

Kooperatif satınalım (Cooperative buying) sözlük anlamı Bir grup bağımsız perakendecinin tek bir satıcıdan büyük miktarlarda toplu satın alım için birlikte çalışmasıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Perakendeci (Retailer) Nihai tüketicilere satış yapan aracı kişi ya da kuruluş.

Satış kotası (Sales quota) Satış çabalarını yönetmek ve satışçıları için kullanılan satış hedefi.

Jenerik ürün (Generic product) Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Ön sipariş (Advance order) İstenen sevkiyat zamanından çok daha öncesinde verilmiş sipariş. Gerçek satınalma sezonundan önce verilen ön sipariş satıcının işlerinin durgun olduğu sezonda ana kazanç sağladığı için daha düşük fiyat avantajı yaratır.

Proaktif strateji (Proactive strategy) Bir ürün geliştirmek için uygun fırsatları araştırmak amacıyla büyük kaynakların ayrıldığı iddialı yenilik stratejisidir.

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) Belirli stratejileri kullanarak yürütülen pazarlama çabaları.

Perakendeci (Retailer) Nihai tüketicilere satış yapan aracı kişi ya da kuruluş.

Fikir liderleri (Opinion leaders) Belirli bir konu hakkında bilgiye ve uzmanlığa sahip olduğu kabul edilen ve fikirleri, tutumları, tercihleri ve eylemleri başkalarını etkileyen kişiler.

Başabaş noktası (Breakeven point) Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu satış miktarı. Bu miktardan daha fazla satış kârlılık sağlayacaktır.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.