0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kota (Quota) Nedir? Ne demektir?

0

Kota (Quota) Nedir? Ne Demektir?

Kota (Quota) Nedir? Ne Demektir?, Uluslararası pazarlamada bir ürünün ülkeye girmesine ya da ülkeden çıkmasına getirilen miktar kısıtlamasıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Kota (Quota) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Uluslararası pazarlamada bir ürünün ülkeye girmesine ya da ülkeden çıkmasına getirilen miktar kısıtlamasıdır.

Kota (Quota) sözlük anlamı Uluslararası pazarlamada bir ürünün ülkeye girmesine ya da ülkeden çıkmasına getirilen miktar kısıtlamasıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Katalogdan perakende satış (Catalog retailer) Müşterilerle posta ile doğrudan iletişim kuran ve dükkânı / mağazası olmayan perakende satış türü.

SWOT analizi (SWOT Analysis) Bir organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin ve karşılaştığı fırsatların ve tehlikelerin sistematik değerlendirilmesi. KEFE Kuvvetli-Eksik-Fırsatlar-Engeller

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Focus grup mülakatı (Focus group interview)pazarlama araştırması tekniğidir. Az sayıda insanın oluşturduğu bir grubun bir moderatörün açık uçlu sorularına verdiği cevaplarla gerçekleştirilen bir

Ödeme hesapları (Accounts payable) Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Net satışlar (Net sales) İade edilen ürünlerin bedellerinin tamamı ödendikten sonra satıcının elinde geriye kalan satış kazançlarının toplamı.

Oligopol (Oligopoly) Az sayıda büyük firmanın pazarın çok büyük bir kısmını kontrol ettiği rekabetçi pazar yapısı

Rekabet analizi (Competition Analysis) Rakiplerin kendi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için izleyecekleri yolu, yöntemleri ve yetenekleri incelemek.

Satış kotası (Sales quota) Satış çabalarını yönetmek ve satışçıları için kullanılan satış hedefi.

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Uyarlanmış satış (Adaptive selling) Satış davranışlarının müşteri ve satınalma durumu ile ilgili bilgiye bağlı olarak değiştirildiği bir kişisel satış yaklaşımı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.