0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kredi (Credit) Nedir? Ne demektir?

0

Kredi (Credit) Nedir? Ne Demektir?

Kredi (Credit) Nedir? Ne Demektir?, Perakendeci, toptancı, banka, finansman kurumu veya diğer kuruluşlar tarafından bir müşterinin kullanımına, tahsis edilmiş bulunan para. Müşteriye ödeme için vade tanıma, açık hesap

Satınalma terimleri olarak kullanılan Kredi (Credit) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Perakendeci, toptancı, banka, finansman kurumu veya diğer kuruluşlar tarafından bir müşterinin kullanımına, tahsis edilmiş bulunan para. Müşteriye ödeme için vade tanıma, açık hesap

Kredi (Credit) sözlük anlamı Perakendeci, toptancı, banka, finansman kurumu veya diğer kuruluşlar tarafından bir müşterinin kullanımına, tahsis edilmiş bulunan para. Müşteriye ödeme için vade tanıma, açık hesap

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Geribildirim (Feedback) Bir kişinin kendisine gönderilen mesaja tepkisi, iletişim sürecinin başarısını sağlayan ayrılmaz bir parçasıdır.

Tatmin (Satisfaction) Bir mağazanın hizmetinin veya ürününün müşteri beklentilerini ne derece karşıladığı veya aştığı konusunda satış / tüketim sonrası değerlendirme.

Kota (Quota) Uluslararası pazarlamada bir ürünün ülkeye girmesine ya da ülkeden çıkmasına getirilen miktar kısıtlamasıdır.

Pazarlama karması (Marketing mix) Pazarlama yöneticisinin kontrolünde olan ve hedef pazardan arzulanan tepkiyi elde etme amacıyla kullanılan pazarlama değişkenleri. Ürün, fiyat, yer ve tutundurma dörtlüsünü içeren stratejilerin birleşimidir.

Satış analizi (Sales Analysis) Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) Bir perakendecinin fiyatları belirlerken maliyet-talep gibi faktörleri değil rakiplerin fiyatlarını gösterge olarak kullandığı bir fiyatlandırma yöntemi.

Pazarlama verimliliği (Marketing productivity) Pazarlama performansının yapılan tüm maliyetlere oranlanması.

Kültür (Culture) Bir toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan inanç ve değerler sistemi.

Yoğunluk – yığılma (Congestion) İnsanların ya da araçların sayısının belirli bir yerde sıkışıklık oluşturacak düzeyde artması.

Ürün yaşam evreleri (Product life cycle) Bir ürünün satış ve kârlılık tarihçesinde gözlemlenen ve dört dönemden oluşan yaşam süreci (giriş, gelişme, olgunluk ve gerileme).

Cari aktifler (Current assets) Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.