0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kurumsal reklâm (Institutional advertising) Nedir? Ne demektir?

0

Kurumsal reklâm (Institutional advertising) Nedir? Ne Demektir?

Kurumsal reklâm (Institutional advertising) Nedir? Ne Demektir?, Bir organizasyonun imajını ve felsefesini tanıtan, benimseten reklâm.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Kurumsal reklâm (Institutional advertising) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir organizasyonun imajını ve felsefesini tanıtan, benimseten reklâm.

Kurumsal reklâm (Institutional advertising) sözlük anlamı Bir organizasyonun imajını ve felsefesini tanıtan, benimseten reklâm.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kolayda mallar (Convenience goods) Sıklıkla ve kolaylıkla satın alınan ucuz tüketim malları.

Dağıtım kanalı (Distribution channel) 1-Üreticilerle ürünlerin kullanıcıları arasındaki bağlantıyı sağlamak için gerekli bütün aktiviteleri yerine getiren birimlerin bir network oluşturacak şekilde organize olması. 2– Ürünü hedef pazara taşıyan ve böylelikle satınalmaya uygun hale getiren bir pazarlama karması bileşeni.

Fiziksel dağıtım sistemi (Physical distribution system) Bir şirketin sipariş işleme, ürünlerin yükleme-boşaltması, stoklara kaydedilmesi, depolama ve nakliye fonksiyonlarının bileşimi ve ürünlerin imalatçıdan tüketiciye ulaştırıldığı araçlar topluluğu.

Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır.

Self servis perakendeci (Self service retailer) En düşük düzeyde müşteri hizmeti veren perakendecidir.

Doğrudan satış (Direct selling) Bir satış temsilcisinin müşterilere bir ürünle ilgili kişisel sunuş ve demo yapması.

Ürün reklâmı (Product advertising) Hedef kitlenin üyelerini reklâm verenin ürünlerine yöneltmeyi amaçlayan reklâm.

Outlet mağaza (Outlet store) Bir imalatçıya ya da büyük mağazalar zincirine bağlı olan ve düşük fiyatlarla satış yapan perakende mağazası.

Kapsam (Coverage) Bir perakendecinin hedef pazarında bulunan ve belirli bir medya kanalında verilen reklâmın ulaşabileceği potansiyel müşterilerin teorik sayısı.

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.