0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) Nedir? Ne demektir?

0

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) Nedir? Ne Demektir?

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) Nedir? Ne Demektir?, ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılında imzalanan ticari anlaşma; amacı genişletilmiş ticaret ve yatırım ile ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılında imzalanan ticari anlaşma; amacı genişletilmiş ticaret ve yatırım ile ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) sözlük anlamı ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılında imzalanan ticari anlaşma; amacı genişletilmiş ticaret ve yatırım ile ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

merchandising ve işletme oranlarını (merchandising and operating ratios) Gelir beyanatında yer alan net satışların yüzdesi olan gösterilen oranlar.

pazarlanabilir kombinasyon (marketable combination) Birçok işverenin ilgisini çeken belli bir bireyin öğrenim geçmişi, profesyonel tecrübeleri ve kişisel vasıflarının karışımı.

her şey dahil tedarik (full package sourcing-FPS) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; giysi yapmak için gerekli olan her şey (malzemeyi satın almak, numuneleri geliştirmek, giysileri yapmak ve birinci sınıf malları tedarik şirketine yollamak) kontraktör tarafından sağlanır; kumaş ya da araç gereçler tedarik şirketine ait değildir.

başlangıç fiyat artışı (initial markup) Toptan satış fiyatı ile ilk fiyat arasındaki fark.

ilave fiyat artışı iptali (additional markup cancellation) Üst market/ premium fiyatın ilk fiyata düşürülmesi.

hızlı yanıt yenileme sistemleri (quick response replenishment systems) Mümkün olan en kısa sipariş ara zamanı ile müşteri odaklı tekrar verilecek siparişlerin planlanma ve verilme süreçleri, gerekli durumlarda elleçleme (handling), sevkıyat, teslimat, dağıtım işlemleri ve malın sergilenmesi süreci.

hızlı yanıt yenileme sistemleri (quick response replenishment systems) Mümkün olan en kısa sipariş ara zamanı ile müşteri odaklı tekrar verilecek siparişlerin planlanma ve verilme süreçleri, gerekli durumlarda elleçleme (handling), sevkıyat, teslimat, dağıtım işlemleri ve malın sergilenmesi süreci.

Avro para birimi (Euro currency) Avrupa Birliği?ne dahil olan ülkelerin kullandığı para birimi.

arka yüz sistemleri (back-end systems) Envanter yönetim aşaması ile alakalıdır; kaynaklar belirlendikten sonra yer alır.

mal yaklaşımı (merchandise approach) Müşteri belirli bir mal üzerine odaklandığı zamanlarda kullanılan üç perakende müşteri yaklaşımından bir tanesi; selamlama genellikle sıradan bir “merhaba” ve mal hakkındaki yorumlardan oluşur.

farklı ürün gamları (diverse assortment) SKU başına bir kaç birim paylaştırılmış ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 5 ya da daha azdır

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.