0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mal (Goods) Nedir? Ne demektir?

0

Mal (Goods) Nedir? Ne Demektir?

Mal (Goods) Nedir? Ne Demektir?, Fiziksel, kimyasal, estetik, sosyo-psikolojik vb. özellikler taşıyan bir pazarlama bileşenidir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Mal (Goods) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Fiziksel, kimyasal, estetik, sosyo-psikolojik vb. özellikler taşıyan bir pazarlama bileşenidir.

Mal (Goods) sözlük anlamı Fiziksel, kimyasal, estetik, sosyo-psikolojik vb. özellikler taşıyan bir pazarlama bileşenidir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yoğunluk – yığılma (Congestion) İnsanların ya da araçların sayısının belirli bir yerde sıkışıklık oluşturacak düzeyde artması.

Satış analizi (Sales Analysis) Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Hizmet (Services) Müşterilere hizmetler sunan perakende kuruluşları, banka, hastane, doktor, eğlence yerleri, okullar gibi, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ürünler.

Marka genişletme (Brand extension) Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) Müşterilerin yaşama tarzlarına dayalı olarak geliştirilen perakende formatı.

Kâr (Profit) Bir işletmenin bir ürünü ya da hizmeti üretmek ve satmak için üstlendiği risklerin karşılığında elde ettiği ödüldür. Toplam masrafların toplam gelirlerden çıkarılmasından sonra kalan kısımdır.

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) Bir organizasyonun mevcut ürünlerinin daha fazlasını mevcut müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) Müşterilerin yaşama tarzlarına dayalı olarak geliştirilen perakende formatı.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) Farklı satış düzeylerinde kârlılığı belirlemek için toplam gelirlerle toplam maliyetler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.