0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

mal kategorileri (merchandise categories) Nedir? Ne demektir?

0

mal kategorileri (merchandise categories) Nedir? Ne Demektir?

mal kategorileri (merchandise categories) Nedir? Ne Demektir?, Toplam mal karışımının önemli bileşenleri.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan mal kategorileri (merchandise categories) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Toplam mal karışımının önemli bileşenleri.

mal kategorileri (merchandise categories) sözlük anlamı Toplam mal karışımının önemli bileşenleri.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

yatay kariyer hareketi (lateral career move) Aynı kariyer seviyesini koruyarak uzmanlaşma alanları ya da meslek ünvanları arasındaki hareket.

müşteri istekleri (customer wants) Müşterinin arzuladığı şey.

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) Rekabeti ortadan kaldırmak için malları yasal olmayan şekilde çok düşük bir fiyat artışıyla ya da mal maliyetinin altında satmak.

elektronik veri değişimi (electronic data interchange-EDI) Satış bilgileri, satın alma emirleri ya da standart bir formattaki faturalar gibi ticari belgelerin bilgisayardan bilgisayara iletilmesi.

başarı ölçüleri (measures of success) Bir şirket bünyesinde çalışan herhangi bir bireyin başarı seviyesini belirleyen kıstaslar.

imalatçı (manufacturer) Genellikle büyük miktarlarda ve işçi gücü ile elde ya da makinelerle üretim işinde olan bir kişi ya da şirket,

merchandising (merchandising) Fiyatlandırmaya, sınıflandırmaya, tarz belirlemeye ve zamanlamaya göre tanımlanmış hedef piyasalar için ürün serileri planlama, geliştirme ve sunma süreci (Glock & Kunz, 1995).

stratejik ortaklık (strategic partnering) İş ortakları arasında işbirlikçi ilişkilerin tayin edilmesi; dikey bütünleşmenin gayri resmi şekli.

eksilmeler (reductions) Envanter değerini azaltan satışlar dışındaki her şey; fiyat indirimleri, hırsızlıklar, envanter zararı vb.

sıfır tabanlı bütçeleme (zero-based budgeting) Daha önceki satış ya da üretkenlik seviyelerinin göz önüne alınmaması.

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.