0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) Nedir? Ne demektir?

0

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) Nedir? Ne Demektir?

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) Nedir? Ne Demektir?, Malı müşteriye gösterme ve fayda ve özelliklerini müşteriye anlatma.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malı müşteriye gösterme ve fayda ve özelliklerini müşteriye anlatma.

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) sözlük anlamı Malı müşteriye gösterme ve fayda ve özelliklerini müşteriye anlatma.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Karayip Ülkeleri Ticaret Ortaklığı Kanunu (Caribbean Basin Trade Partnership Act-CBTPA) Amerika Birleşik Devletleri ve Karayib Ülkeleri arasındaki ticareti ilerletmek için 2000 yılında yürürlüğe giren ticari anlaşma.

ayarlanmış brüt kâr (adjusted gross margin) Mal tedarik maliyetleri ödendikten sonra geriye kalan gelirdir (brüt kâr – mal tedarik maliyetleri)

maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) Pazarda toptan satış fiyatından harcanması planlanmış dolar miktarı.

ilk fiyat (first price) Orijinal perakende satış fiyatı; liste fiyatıyla ya da müşterinin fiyat etiketinde gördüğü fiyatla aynı olabileceği gibi farklı da olabilir; ilk fiyat perakende fiyat yapıları için temel fiyattır.

sınırlı hizmet (limited service) Self servis ve tam hizmetin bazı yönlerini bir araya toplar; müşterilerin malları kendilerinin seçmesini gerektirir.

fiyat sonlamaları (price endings) Bir fiyatın ya tek rakamla ya da çift rakamla bitmesi durumu.

terfi (promotion) Yükselişe geçmiş bir meslek ünvanı, artan sorumluluklar ya da aynı işte daha fazla bir pay.

yukarıdan aşağıya planlama (top-down planning) Yönetim bölgesi iş planlarını geliştirir; genellikle büyüme projelerine dayanır ve genellikle altı aylık ya da bir yıllık dönemler için satış amaçlarını ve mala yapılacak para yatımlarını belirler; satış amaçlarına odaklanmıştır.

toptan satış pazarı (wholesale market) İmalatçıların serilerini perakende alıcılara gösterdikleri yer.

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) Ödeme koşulu; indirim yapılmaz ve mallar teslim edildiğinde paranın tamamının nakit olarak ya da tasdikli çek ile ödenmesi gerektiği anlamına gelir.

yoğun değişim geçiren ürünler (change-intensive products) Moda ve sezonsal etkiler nedeniyle çok sık değişiklik geçiren ürünler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.