0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

maliyet artı ek fiyat fiyatlandırması (cost-plus pricing) Nedir? Ne demektir?

0

maliyet artı ek fiyat fiyatlandırması (cost-plus pricing) Nedir? Ne Demektir?

maliyet artı ek fiyat fiyatlandırması (cost-plus pricing) Nedir? Ne Demektir?, Satışa sunulan her bir ürünün belirli bir seviyedeki fiyat artışı olduğunun farkına varan fiyatlandırma süreci.

Satınalma terimleri olarak kullanılan maliyet artı ek fiyat fiyatlandırması (cost-plus pricing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satışa sunulan her bir ürünün belirli bir seviyedeki fiyat artışı olduğunun farkına varan fiyatlandırma süreci.

maliyet artı ek fiyat fiyatlandırması (cost-plus pricing) sözlük anlamı Satışa sunulan her bir ürünün belirli bir seviyedeki fiyat artışı olduğunun farkına varan fiyatlandırma süreci.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

moderate price range (makul fiyat aralığı) ürün sınıfının ortalama fiyatından satılan mallar; aynı zamanda makul fiyatın üst kısımları ya da makul fiyatın alt kısımları olarak da tanımlanır; genellikle departman ya da tek tip ürün satan specialty mağaza zincirlerinde kullanılır.

liderlik (leadership) Yönlendirme, motive etme ve teşvik etmenin dahil olduğu yetkiyi belirtir (Kotter & Heskett, 1992).

karşılaştırma fiyatı (comparision price) “Normal fiyat” ya da ürünün değerini temsil etmek üzere reklamlarda ya da fiyat etiketinde sunulan fiyat.

firmanın davranış teorileri (behavioral theories of the firm) Firmanın etkinliklerini açıklarken insan davranışlarının rolünü vurgular; kurumsal hedeflerin nasıl oluştuğu, stratejilerin nasıl ortaya çıktığı ve bu stratejiler ile kararlara nasıl ulaşıldığı gibi konularla ilgilenir.

stok tutma birimi (stock keeping unit-SKU) Mal planlaması ya da envanter amaçları için birim seviyesinde ürün belirlenmesi; genellikle tarz, beden ve renk kombinasyonunu temsil eder.

İadeler ve tenzilatlar (returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

diğer gelir ve /veya giderler (other income and/or expense) Malları ve hizmetleri satmak dışında firmanın işletilmesiyle alakalı gelir ve maliyetler.

normal fiyat (regular price) Bir ürün için “olağan” ya da “doğal” olarak algılanan fiyat.

müşteri ihtiyaçları (customer needs) Müşterinin ihtiyacı olan herhangi bir şey, mal çeşidi, tarz ve fiyat gibi; müşteriye cevap verme, sürat, bilgili eleman, doğruluk ve erişimin dahil olduğu müşteri hizmetleri.

dahili seri benimseme (internal line adoption) Belirli ürünlerin seri planına önerilen ilaveleri için ortak karar almak ve destek vermek amacıyla serinin firma içerisinde sergilenmesi.

Afrika Kalkınma ve Fırsatlar Kanunu (African Growth and Oppurtunity Act) Amerika Birleşik Devletleri ile Afrika arasındaki ticareti daha iyi bir hale getirmek için 2000 yılında imzalanan anlaşma.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.