0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) Nedir? Ne demektir?

0

maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) Nedir? Ne Demektir?

maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) Nedir? Ne Demektir?, Pazarda toptan satış fiyatından harcanması planlanmış dolar miktarı.

Satınalma terimleri olarak kullanılan maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Pazarda toptan satış fiyatından harcanması planlanmış dolar miktarı.

maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) sözlük anlamı Pazarda toptan satış fiyatından harcanması planlanmış dolar miktarı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

çeşitlilik (variety) Bir ürün gamındaki stok tutma birim sayısı.

kariyer (career) Bir kişinin hayatında iş ile ilgili kişisel olarak algılanan tecrübeler ve etkinliklerle alakalı tavır ve davranışlar dizisi (Hall, 1976).

kontrat tarihlemesi (contract dating) Nakit indirimin ne zaman yapılacağını ve bir faturanın en son ne zaman ödeneceğini belirler.

teslimat ve tahsis planları (delivery and allocation plans) Hangi malların nerede, ne zaman ve ne kadar bulunacağını belirleyen planlar.

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

yüksek-düşük fiyatlandırma (high-low pricing) Müşteri trafiğini harekete geçirmek için periyodik ve bazen de çok sık görülen geçici fiyat indirimlerini içine alan fiyatlandırma stratejisi; promosyon fiyatlandırma olarak da adlandırılır.

metrekare denklikleri (square meter equivalents-SEM) Bir elbise veya elbise grubu yapmak için gereken kumaş miktarı.

Gümrük komisyoncusu (Customs House broker) Gümrükten çıkarma işlemlerini şirket yararına kolaylaştırmak için limanda bekleyen kişi; gümrük girişlerinin hazırlanmak ve dosyalamak, vadesi gelen gümrük vergilerinin ödenmesini ayarlamak, malların gümrükten çekilmesi için işlemleri yapmak ve gümrükle ilgili konularda müşteriyi temsil etmek için Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir kişi ya da firma.

FAS (free alongside the ship) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; satıcı malların mülkiyetinin tedarikçi firmaya geçtiği yer olan rıhtıma kadar nakliyesini üstlenir; ürün taşıma masrafları tedarikçi firma tarafından karşılanır.

stok-satış oranı metodu (inventory-to-sales ratio method) Bir merchandiserın aylık satışlarda elinde belli bir oranda mal bulundurması gerektiği esasına dayanan envanter planlama metodu; daha çok moda/sezonsal mallar için kullanılır.

açık uçlu sorular (open-ended questions) Ne, niçin, nasıl, ya da bana söyler misiniz ile başlayan ve cevap verirken ayrıntılara girmeye teşvik eden sorular.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.