0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Nedir? Ne demektir?

0

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Nedir? Ne Demektir?

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Nedir? Ne Demektir?, Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) sözlük anlamı Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Tedarikçi Bir mal veya hizmetik kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesinde rol oynarlar. Temin etme işlemini perakendeciler için sağlarlar. Toptancı firmalar olarak da adlandırılmaktadırlar.

Uluslar arası pazarlama (International marketing) Ürünlerini ülke dışına satmayı amaçlayan pazarlama stratejilerini geliştirme ve bunların farklı ülkelerdeki uygulamalarını bütünleştirme süreci.

Merchandising (Merchandising) Hangi ürünlerin ya da ürün hatlarının perakende işletmede bulundurulacağına ilişkin kararlar bütünüdür.

Müşteri hizmetleri bölümü (Customer service department) Bir perakende işletmede müşteri başvurularını ve şikâyetlerini ele alan ve cevaplayan bölüm.

Jenerik ürün (Generic product) Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Cam tavan (Glass Ceiling) Azınlıkların ve kadınların belirli bir düzeyden daha yukarı terfi etmelerini güçleştiren görünmez engel.

Niş pazarlama (Niche marketing) Pazarlama karmasının unsurlarını tek bir pazar segmentini ele geçirmek için özel olarak bir araya getirmek.

Bağlı talep (Derived demand) Bir başka nedene bağımlı olarak değişen talep. Endüstri mallarının talebi o sektörün ürettiği tüketici mallarının talebine bağlıdır.

ABC Analizi (ABC analysis) Ürün gruplarını bir kârlılık ölçüsüne göre sıralayan ve gruplayan bir analizdir. Hangi ürünlerin devamlı stoklarda bulundurulması, hangi ürünlerin stoklarının tükenmesine zaman zaman izin verilmesi ve hangi ürünlerin stoklardan çıkarılması gerektiğini belirlemek amacıyla kullanılır.

Hırsızlık (Shoplifting) Bir alışveriş yerinden müşteri veya müşteri gibi davranan kişi tarafından malın çalınması eylemi.

Satınalma davranışı (Buying behaviour) Müşterilerin bir mal veya hizmet satınalırken yerine getirdikleri aktiviteler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.