0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Marka genişletme (Brand extension) Nedir? Ne demektir?

0

Marka genişletme (Brand extension) Nedir? Ne Demektir?

Marka genişletme (Brand extension) Nedir? Ne Demektir?, Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Marka genişletme (Brand extension) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Marka genişletme (Brand extension) sözlük anlamı Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Büyüme aşaması (Growth Stage) Ürünün yaşam evrelerinden satışların arttığı dönem.

Reklâm (Advertising) Belirli bir hedef kitlenin üyelerini bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla mesaj içeriğinde tanımlanan organizasyonlar tarafından çeşitli medyanın kullanılmasıyla bir bedel karşılığında yürütülen kişisel nitelikte olmayan iletişim türüdür.

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Yenilik (Innovation) Fiziksel, işlevsel özellikleri daha önce bilinmeyen, ekonomik değeri olan bir ürün ya da hizmeti ortaya çıkarma süreci

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Dağıtım Kanalı Ürünün veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi için bir takım organize olma işlemini konu alan yardımcı organlardır. Bağlantı sağlayıcılar olarak da tanımlanabilir.

Sosyal çevre (Social environment) Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Kişisel satış (Personal selling) Şirketin satış temsilcisi ile müşteri arasında yüzyüze iletişimi içeren satış artırıcı çabanın boyutu.

Psikolojik fiyatlandırma (Psychological pricing) Bir fiyatın müşteriye daha çekici gelmesi için uygulanan bazı taktiklerdir.

Cari aktifler (Current assets) Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Y kuşağı (Y Generation) 1977–1998 yılları arasında doğmuş ve bir kuşak olarak ortak davranışlar ve yaşam beklentileri sergileyen insanlar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.