0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Marka işareti (Brand mark) Nedir? Ne demektir?

0

Marka işareti (Brand mark) Nedir? Ne Demektir?

Marka işareti (Brand mark) Nedir? Ne Demektir?, Bir markanın sözel olarak ifade edilemeyen kısmı.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Marka işareti (Brand mark) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir markanın sözel olarak ifade edilemeyen kısmı.

Marka işareti (Brand mark) sözlük anlamı Bir markanın sözel olarak ifade edilemeyen kısmı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Satış verimliliği (sales productivity) Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) Dağıtım kanalının kendisinden beklenen görevlerini yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını gerçekleştirmesidir.

Gizli müşteri (Mystery shopper) Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Kota (Quota) Uluslararası pazarlamada bir ürünün ülkeye girmesine ya da ülkeden çıkmasına getirilen miktar kısıtlamasıdır.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Konserve sunuş (Canned presentation) Bütün müşteri adaylarına hiçbir değişiklik yapmadan söylenen ezberlenmiş, standart satış mesajı.

Ürün hatları (Product lines) Aynı türde ihtiyacı karşılaması, birlikte kullanılması, aynı müşteri grubuna satılması, aynı dağıtım kanalını kullanması veya belirli bir fiyat aralığında bulunması nedeniyle birbirleriyle yakın ilişkili kabul edilen ürün grubudur.

Tedarikçi (Vendor) Bir perakendecinin müşterilerine sattığı malları temin ettiği üretici veya toptancı firma.

Yuppies Şehirli genç profesyoneller.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.