Günlük yaşantımızda her zaman ve her yerde karşılaştığımız, kullanıp tükettiğimiz karton malzemeden üretilmiş basılı matbaa ürünlerinin tasarımı ve üretimini anlatan bir kavramdır.

0

Günlük yaşantımızda her zaman ve her yerde karşılaştığımız, kullanıp tükettiğimiz karton malzemeden üretilmiş basılı matbaa ürünlerinin tasarımı ve üretimini anlatan bir kavramdır.

Günlük yaşantımızda her zaman ve her yerde karşılaştığımız, kullanıp tükettiğimiz karton malzemeden üretilmiş basılı matbaa ürünlerinin tasarımı ve üretimini anlatan bir kavramdır. Konstrüksiyon nedir? Günlük yaşantımızda her zaman ve her yerde karşılaştığımız, kullanıp tükettiğimiz karton malzemeden üretilmiş basılı matbaa ürünlerinin tasarımı ve üretimini anlatan bir kavramdır.

Konstrüksiyon ne demek, ne anlama gelmektedir? Matbaa Terimleri Günlük yaşantımızda her zaman ve her yerde karşılaştığımız, kullanıp tükettiğimiz karton malzemeden üretilmiş basılı matbaa ürünlerinin tasarımı ve üretimini anlatan bir kavramdır.

Günlük yaşantımızda her zaman ve her yerde karşılaştığımız, kullanıp tükettiğimiz karton malzemeden üretilmiş basılı matbaa ürünlerinin tasarımı ve üretimini anlatan bir kavramdır.

Konstrüksiyon Karton ambalajın teknik tasarımı. Görsel tasarıma geçmeden önce ambalajın gerçek baskı kartonundan bir prototipinin (maketinin) üretilmesi gerekir. Bu örnek üzerinde ambalajın ürünü taşıyıp taşımayacağı, kilit sistemlerinin uygunluğu, darlığı, genişliği kontrol edilir. Ayrıca fire durumu gözden geçirilir.

Matbaa Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Matbaa Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Analog Signal Pnömatik, mekanik veya elektriksel enerji sinyallerinin fiziksel miktar, özellik veya durumla gösterildiği herhangi bir formdaki veri iletimi.

Rolled Asfalt Gradasyon ve oranları, teşkil ettikleri karışımın sıcak iken serilmesini ve sıkıştırılmasını mümkün kılacak şekilde ayarlanmış olan, nispeten sert bir bitüm ve agregadan müteşekkil, oldukça az boşluklu bir karışımdır

Board 1) baskılı devre kartı, 2) baskılı devre kartı montajı – baskılı devre kartı montaj işleminin asıl nesnesi olması anlamında.

Duktilite Deneyi Bitüm ve benzeri malzemelerden yapılmış en küçük kesiti 1 cm2 olan standart bir briketin; 25 0C (77°F) lik standart sıcaklıktaki bir su banyosu içinde, iki ucundan, kopma vuku bulana kadar dakikada 5 cm hızla çekilmesi ve uzama miktarının tespit edilmesidir.

Agrega Dona Dayanımı Agrega numuneleri kuru olarak tartılır, iki saat müddetle dondurulur. Bundan sonra yarım saat çözünmeye terk edilir. Bu tecrübe en çok 50 defa tekrarlanır. Neticede ağırlık kaybı yüzde cinsinden ifade edilir.

Çinko Oluk Dere Genellikle 30 cm derinlikle 25 cm dikdörtgen kesitinde 14 No.Iu çinkodan ahşap meyilli döşeme üzerine yalıtın; malzemesi serildikten sonra.derzler buraya oturtulup ek yerleri birbirine 5 cm bindirilerek 1,5 m/m kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenip levhaların altına ve iki tarafına uzunlamasına 3 X 3 cm lik çıtalar konaraki levha kenarları bu çıtaların Üzerine kıvrılarak yapı lan 1 dere. Yağmur ve kar suyu yolu.

Akma Dayanımı Malzemenin kalıcı bir uzama göstermeye başladığı andaki tatbik edilen kuvvetin başlangıç kesit alanına bölünmesiyle elde edilen çekme gerilimidir. (Kg/mm2)

Closeness of Control Bir değişkenin set değerinden yaptığı toplam sapma miktarı.

Tesviye Düzleme, düzeltme, istenilen hacme sokma işi. Betonun tesviyesi: Betonda Mastarlama

Beton Katkı Maddeleri Çimento, agrega ve suyun dışında betonun taze veya sertleşmiş haldeki özelliklerin istenen şekilde değiştirmek Uzerc, kanştırma işleminden hemen önce veya karıştırma sırasında betona katılan maddelerin sürelerim kısaltan ve betonun daha çabuk dayanım kazanmasını saplayan katkı.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.