Desinatör Nedir? Ne Demektir?

0

Desinatör Ne Demek

Desinatör nedir? Desinatör ne demek, ne anlama gelmektedir? Matbaa Terimleri Desinatör hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Desinatör Gazete ve dergiler için, bir kazanın, bir olayın oluş biçimini temsili olarak vermek gerektiğinde, sonuca bakarak ya da görgü tanıklarının anlatımlarına dayanarak canlandırma yapan sanatçılardır.

Matbaa Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Matbaa Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Priz geciktirici Betonun döküm sırasında işlenebilme süresini uzatmak için kullanılan katkı maddesi

Bileşke Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet.

Blaine Aleti Çimento inceliği tayininde kullanılan alet.( 1 gram malzemenin kapladığı yüzeyin cm olarak ifadesidir. (cm2/gr)

Çim Taşı Yeşil alanı bozmamak gayesi ile yapılan, soğuk havalarda kaymayı önlemek için,bcyaz veya normal çimentodan imal edilmiş, Arası toprak doldurularak, çimlendirilmek üzere bahçelere döşenen önceden yapılmış özel şekilli karo.

Anahtar Teknik Personel idarelerin ihale konusu işi yerine getirmek için asgari yeterlik kriteri olarak istedikleri deneyimli kişi.

Birim Maliyet Yapının birim ölçüsünün (binalarda birim alanı), Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl İnşaat ve Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetler.

Normal Agrega EN 1097-6′ya uygun olarak tayin edilen etüv kurusu tane birim hacim kütlesi 2000 kg/m3 – 3000 kg/m3 arasında olan agrega.

Kapiler Suyu Beton içinde çapı 0,05 mikronm den daha büyük kapiler boşluklar içinde bulunan su. Bu su katı faz ile bağlı değildir. Buharlaştırılarak uzaklaştırılabilir.

Vernikler Mürekkebin pigmentten sonra en önemli yapı taşıdır. Mürekkepte pigmenti baskı yüzeyine taşımak ve orada tutunmasanı sağlamaktır.

İskan Raporu Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.