Karma İşletmeler Nedir? Ne Demektir?

0

Karma İşletmeler Ne Demek

Karma İşletmeler nedir? Karma İşletmeler ne demek, ne anlama gelmektedir? Matbaa Terimleri Karma İşletmeler hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Karma İşletmeler Bunlar, sermayesi kısmen devlet tarafından ve kısmen de gerçek kişiler veya kurumlar tarafından konmuş işletmelerdir.

Matbaa Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Matbaa Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Küskülük Zeminler Küskülük zeminler ikiye ayrılır:

Marj Sayfanın basılmış bölümünün dışında kalan boşluk.

Beton Grubu İlgili özellikleri arasında güvenli ilişki kurulan ve bu ilişkinin kayda geçirildiği karışım oranlarına sahip olan grup.

Dozaj İnşaat bünyesine giren 1 m3 harcın veya yerine konup vibre edilmiş 1 m3 betonun ihtiva ettiği kg. cinsinden çimento miktarıdır.

ACI Amerikan Beton Enstitüsü.

Yönlendirme Bir binanın yada yolun, güneşin yükselişine göre planlanması. Binaların yönlendirilmesi bakımından kuzey yarıkürede güney, güney yarıkürede ise kuzey en elverişli yönlerdir

Gemi merdiveni Rıht yüksekliği fazla, basamak genişliği az, metal yada ahşap dik merdiven

Bakalit Kapı ve pencere kollarında, kimi aydınlatma donanımlarında kullanılan bir yapay reçine

Bitümlü Malzeme Asfalt, katran vb. malzeme.

Baca şevliği Fabrika bacası gibi yüksek bacalarda, sağlamlık sağlamak amacıyla aşağıdan yukarıya doğru verilen ve bacanın dış görünüşünü gittikçe daraltan eğim

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.