Montaj Ustası Nedir? Ne Demektir?

0

Montaj Ustası Ne Demek

Montaj Ustası nedir? Montaj Ustası ne demek, ne anlama gelmektedir? Matbaa Terimleri Montaj Ustası hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Montaj Ustası Firmanın montaj işlerini yapmakla görevlidir. İşletme müdürü ve üretim sorumlusundan görev ve yetki alır.

Matbaa Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Matbaa Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Aktüalite Eski bir haberi canlandırmak.

Bakalit Kapı ve pencere kollarında, kimi aydınlatma donanımlarında kullanılan bir yapay reçine

Doğal taş Doğal olarak oluşmuş, kayaçtan kopmuş, koparılmış taş parça.

Anamal (Sermaye) Bir işletme bünyesinde, işletmenin amacına ve üretim çalışmalarına uygun olarak biraraya getirilmiş olan üretim araçlarının tümüne denir.

Basamak Yüzeyi Merdivenlerin ayakla basılan üst yüzeyi.

Akıcı Dolgu Betonu Akıcı dolgu betonu döküm sonrasında gerektiğinde kazılabilecek dayanımda olan ,akışkan kıvamlı ve düşük dayanımlı betonlardır.

Kalkersi Uçucu Kül Hemz puzolonik , hem de hidrolik özellik gösterir. Reaktif CaO ; reaktif SiO2 ve Al2O3′ten oluşur. Kızrıma kaybı %5′ten azdır. Reaktif CaO %10′un altında olmamalıdır.reaktif SiO2 %25 ?in üzerindedir. 28 günlük basınç dayanımı 10MPa olmalıdır. 40 mşkronluk elekte yaş elem yapıldığında kalan kül oranı %10-30 arasında kalmalıdır. Hacim genleşmesi 10mm altında kalmalıdır. TS EN 197-1′de W harfi ile kısaltılmıştır.

ISO 9003 Süreçlerin çok basit olduğu ve ürün kalitesinin nihai ürün üzerinde yapılan muayene ve testlerle belirlendiği işletmeler için uygulanabilir.

Kiriş Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altında bulunan çubuk; döşemeden gelen yükleri düşey taşıyıcılara aktaran, eğilmeye dayanıklı strüktür öğesi

Köprü Akarsu, diğer bir yol, demiryolu ve benzeri manialarını geçmek üzere inşa edilen ve imla altında olmayan; gözlerinden her hangi birinin MESNET eksenleri arasındaki açıklığı, köprü ekseni boyunca 10 metreden büyük olan yapılardır. (Kemer köprülerde açıklık ölçüsü için özengi sathının en alçak seviyesindeki dik serbest açıklık esas alınır.)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.