Pazar Araştırma Birimi Nedir? Ne Demektir?

0

Pazar Araştırma Birimi Ne Demek

Pazar Araştırma Birimi nedir? Pazar Araştırma Birimi ne demek, ne anlama gelmektedir? Matbaa Terimleri Pazar Araştırma Birimi hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Pazar Araştırma Birimi Reklamın yöneleceği hedef kitlenin belirlemesine yönelik araştırmaları yürütür. Ürün ya da hizmetin nasıl ve kim tarafından satın alınıp kullanıldığını anket yöntemiyle saptar ve hazırlanacak kampanyanın amaçlarını yakından belirler.

Matbaa Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Matbaa Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
İmar Planı İmar Planı: İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir.

Ağaç Hereği Boylu ağaçann dikiminde fidanı tutmak ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmak için kullanılan, dikilecek bitkinin özelliği göz önünde bulundurularak ölçülendirilmiş sert ağaç parçaları.

Alçı Taşı Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek, alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips.

Çalışma/Performans Standartları (Performance Standards) İç denetim faaliyetinin aşamalarına ve sonuçlarının izlemesine yönelik standartlardır. (Kamu İç Denetim Standartları)

MİLİBAR Hava basınç birimi. (1 /1000 bar .)

Birim fiyat no “Poz no” olarak da bilinir. Rayiç veya birim fiyatların tanınmasına yarayan bir kod numarasıdır.

İri Agrega “D en büyük” (elek) degerinin 4 mm?den büyük veya 4 mm?ye, “d” degerinin ise 2 mm?den büyük veya 2 mm?ye eşit oldugu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim.

Bölünmüş Yol Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli bir şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayolu.

Deredur Bir nevi cila malzemesi.

Sistematik Örnekleme (Systematic Sampling) Örneklem birimlerinin, seçmeler arasında belirli sabit bir aralık bırakılarak ve ilk aralığın bir rasgele başlangıç noktasından başlatılarak seçildiği istatistiksel örnekleme yöntemidir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.