Renk sabitliği Nedir? Ne Demektir?

0

Renk sabitliği Ne Demek

Renk sabitliği nedir? Renk sabitliği ne demek, ne anlama gelmektedir? Matbaa Terimleri Renk sabitliği hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Renk sabitliği Işık haslığıda denir. Renklerin kaç gün süreyle solmadan kaldığını gösteren birimdir. Renk sabitliğini etkileyen pigmentlerdir. Renk sabitliği 1 ela 8 değreleri arasında değişir. 1 rakamı rengin kısa zamanda solacağını gösterir. 8 olan renk ise uzun süre rengin solmadan kaldığını gösterir (1=Çok düşük, 2=Düşük, 3=Orta, 4=Oldukça iyi, 5=İyi, 6=Çok iyi, 7=Üstün, 8=Mükemmel).

Matbaa Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Matbaa Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Toprak Zeminler Toprak Zeminler ikiye ayrılır:

Arduazlı (Ardurazlı) Membran Güneş ışınlarının yıpratıcı etkisinden korunması amacıyla, doğal bir mineral olan arduvaz taşından yapılan yalıtımlı çatı örtü malzemesi. (Membran)

İRİS DİYAFRAM Mikroskopta ışığın geliş ayarının yapıldığı yer .

Alçı Alçı taşının ısıtılmasıyla içindeki suyu uçurarak ve kalan kalsiyum sülfatı toz haline getirilerek elde edilen yapı gereci.

Denetim Riski(Audit Risk) Denetçinin, yaptığı denetim çalışması sonucunda doğru olmayan bir görüş veya sonuca varması ihtimalidir. Denetim riski; yapısal risk, kontrol riski ve bulgu riskinin çarpımına eşittir.

Cam Macunu Camcı macunu.Camı yuvasına tutturmak ve yalıtkanlık sağlamak amacıyla kullanılan bezir yağı ve üstübeç karışımı macun.

İnşaat İmalatları İmalat: İster makinede veya elde, ister fabrikada veya atölyede yapılsın, maddelerin ya da bütünü oluşturan parçaların fiziksel veya kimyasal bir işlemden geçirilerek, yeni ürünler elde edilmesine imalat denir.

Çatal Çivi Elektrik ve telefon kablolarını,süpürgeliğe,kapı pencere pervaz vb. ahşap yüzeylere tutturmakta kullanılan iki ucu sivri U biçiminde özel çivi.

Beton İmalâtçısı Taze beton imal eden kişi veya kuruluş.

Küllük Soba bacalarının kurumlarını temizlemek için baca deliğinin altına açılan ve içine önü kapaklı sürme bir kutu yerleştirilen delik

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.