Sansasyonel gazete Nedir? Ne Demektir?

0

Sansasyonel gazete Ne Demek

Sansasyonel gazete nedir? Sansasyonel gazete ne demek, ne anlama gelmektedir? Matbaa Terimleri Sansasyonel gazete hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Sansasyonel gazete Düşüncelerinden çok duygularıyla harekete geçen orta sınıf insanlara seslenen, insanların düşünce tembelliklerinden yararlanarak yayınını sürdüren gazete türü. Bu tür gazeteler insanları zihinsel uğraşlardan çekip alıp, intihar, soygun, dolandırıcılık, hırsızlık gibi eylemler, cinsellik çerçevesindeki olaylar genel içeriklerini oluşturur.

Matbaa Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Matbaa Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Kat sahanlığı Kat düzeyindeki sahanlık

Cüruf Dolgu Bodrumlu binalarda bodrum döşemesi altında, bodrumsuz binalarda zemin kat döşemesi altında veya ıslak mekanların altına ısı yalıtımı olarak düşük birimi ağırlıktaki malzeme ile doldurulması işi.

Çelik R Kiriş Düşey yükler altında üst başlık aşık (profillerden) düzlemi içinde burkulmaya maruz kalır. Alt başlık (sac ve yuvarlak demirden) ise yalnız emme durumunda doğacak basınç altında hem aşık düzlemi içinde hem de ona dik doğrultuda burkulmaya maruzdur. Basınca çalışan diyagoneller (köşegenler) iki yönde burkulma etkisinde olan çelik kiriş sistemi.

NESNE TABLASI Lam ve lamelin mikroskop üzerinde konulduğu yer.

Kalsine Bileşimi veya fiziksel fazın parçalanması ısının altında ısıtılarak değiştirilmesi.

Katalizör Bir kimyasal reaksiyonun hızını artıran, ancak reaksiyona edimli olarak katılmayan madde

AMansart Her yüzünde değişik eğimli iki dam yüzeyi bulunan bir çeşit kırma çatı. Üstteki yüzeylerin eğimi alttakilerden daha azdır.

Ekleme dişi Bir duvara eklenecek ikinci bir duvarın, sağlam bağlanmasını sağlamak için taş ve tuğla dişlerden her biri

Duvar Yapılarda taş, tuğla, briket, kerpiç ve benzeri gereçlerle yapılan düşey bölme öğesi. Ahşap ve benzeri gereçlerle yapılıp kolayca sökülebilenlerine bölme denilmektedir.

Jobbing mürekkepler Emici özelliği olan materyallere yapılan genellikle tire işlerin baskılarında kullanılan tipo mürekkepleridir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.