Üretim Nedir? Ne Demektir?

0

Üretim Ne Demek

Üretim nedir? Üretim ne demek, ne anlama gelmektedir? Matbaa Terimleri Üretim hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Üretim Az bulunan şeylerin özdeksel(mal) ya da hizmet olarak çoğaltılmasıdır. Birşeyin yararını ya da niceliğini çoğaltmaktır.

Matbaa Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Matbaa Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Kompasite Malzemenin birim hacmine isabet eden dolu hacim

Batch Processing Gerek duyulan üretim miktarlarının tek bir ürünün özel makinelerde sürekli biçimde üretilememesi durumunda benimsenen metot.

SİFON Yüksek kaptan alt kaba sıvı boşaltma düzeneği.

Gabarit Sayfa maketi hazırlamak için basılmış kağıt, mizanpaj kağıdı, plan kağıdı.

Compiler Derleyici üst düzey bir dille yazılmış programı bilgisayarın anlayacağı makine kodlarına dönüştüren program.

Hımış Dikme ve payandalardan meydana gelen ahşap çatkı arasına kerpiç yada tuğla doldurularak yapılan yapı.Bu çeşit yapıların duvarları içten ve dıştan topraklı veya kireçli sıvayla sıvanır, üstleri ise düz dam yada çatıyla örülür

Dozaj Bir bileşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi

Buton Çalıştırmaya yarayan düğme.

Corrective Maintenance Düzeltici bakım, onarım.

Yüzeysel temel Çok az kazılmış zemine oturtulan temel, sığ temel

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.