0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

merchandising çevrimi (merchandising cycle) Nedir? Ne demektir?

0

merchandising çevrimi (merchandising cycle) Nedir? Ne Demektir?

merchandising çevrimi (merchandising cycle) Nedir? Ne Demektir?, Şubat ayının ilk haftası ile Ocak ayının son haftası arasındaki bir yıllık süre.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan merchandising çevrimi (merchandising cycle) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Şubat ayının ilk haftası ile Ocak ayının son haftası arasındaki bir yıllık süre.

merchandising çevrimi (merchandising cycle) sözlük anlamı Şubat ayının ilk haftası ile Ocak ayının son haftası arasındaki bir yıllık süre.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firma içindeki uzmanlaşma alanları.

Asya/Pasifik Kıyısı ticaret bloğu Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya?daki ülkeler.

gelir değişiklikleri (income modifications) Gelir ölçümlerindeki farklılıkların sebepleri; müşteri iadeleri ve tenzilatlar, satılan malların maliyeti, işletme giderleri ve diğer gelir ve/veya giderler.

pazar altı fiyatı (below-market price) Aynı ürün için rakiplerin sunduklarından daha düşük bir fiyat; normal fiyat artışından daha düşüşe dayanabilir.

pazarlanabilir kombinasyon (marketable combination) Birçok işverenin ilgisini çeken belli bir bireyin öğrenim geçmişi, profesyonel tecrübeleri ve kişisel vasıflarının karışımı.

ürün özellikleri (product features) Renk, tarz, kumaş vb. gibi ürünün vasıfları.

seri benimseme (line adoption) Hangi mal gruplarının benimseneceği, seride hangi tasarımların tarz olarak seçileceği, model stokları, kâr marjları, fiyatlar ve her bir mal grubu için beklenen hacmi belirler.

finans bölgesi (finance constituency) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine göre firmanın altı dahili bölgesinden birisi; daha önce yapılan işlerin kârlılığını değerlendirir ve gelecekte yapılacak işler için amaçlar belirler.

öğrenme (learning) Daha uzun süreli sonuçlar için öğrenim işinin sonucu (Barr &Tagg, 1995).

mağaza içi alışveriş davranışı (in-store shopping behaviour) Durumsal faktörlerin, alışveriş niyetlerinin ve stok durumlarının mağaza içi satın alma kararlarını nasıl etkilediğine bakan bir davranış modeli (Kunz & Song,1996).

potansiyelin yeniden doğuşu (rebirth of potential) Bir kişinin hayatında yeni baştan başlamayı gerektiren radikal bir değişikliğe sebep olan olay.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.