Betonarme Demircisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Betonarme Demircisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Betonarme Demircisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

İnşaatın binayı taşıyan kısımlarında kullanılan ve beton malzemenin içinde yer alan demirleri şartname veya projeye uygun olarak kesip, büken, şekil veren ve beton kalıplar içine yerleştiren kişidir.

Betonarme Demircisi Görevleri
– Proje ve şartnameleri inceleyerek demir çubukları seçerek keser, düzeltir, büker, düz demir kancalarını yapar,
– Şekil verdiği demir parçalarını bağ telleri veya bileziklerle birleştirir,
– Demir çubuklarını kalıplar içine yerleştirir.

Betonarme Demircisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Demir kesme makinesi,
– Çeşitli çaplarda demir, tel, boru,
– Makas, kerpeten,
– Köşebent.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Betonarme demircisi olmak isteyenler;
– Rutin işlerde çalışmaktan bıkmayan,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmalıdırlar.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Betonarme demircileri açık havada, inşaat alanlarında çalışırlar. Görev ortamı yazın sıcak, her zaman tozlu ve kirlidir. İnşaatlar genellikle yazın yapılır, kış ayları dinlenme dönemleridir. Betonarme demircileri çalışırken birinci derecede malzeme ile ilgilidirler. Zaman zaman inşaat mühendisi, teknikeri, müteahhit, mal sahibi ve diğer işçilerle iletişim halindedir. İş, pazar günleri dışında haftanın her günü yapılır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Betonarme demirciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
– Mesleki eğitim boyunca öğrenciler: Teknik Resim Bilgisi ile Meslek Bilgisi dersi öğrenirler,
– Teknik Resim Bilgisi derslerinde; meslekle ilgili resimleri okuyabilme ve uygulama becerisi kazanırlar. İnşaat sektörünün yapı işleriyle ilgili bilgiler alırlar,
– Meslek Bilgisi derslerinde; betonarme demirciliğinde kullanılan takımları tanır, hazırlar ve bakımını yapmayı öğrenirler. Betonarme donanımlarını (temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven ve çatı), betonarme demir elemanlarının işlenmesini (demirleri kesme, eğeleme, düzeltme, düz demir kancalarının yapımı, bükme),
– İşlenen demir elemanlarının kalıplar içine yerleştirilip sabitleştirmesini öğrenirler.
– Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim 1 günü eğitim merkezinde teorik, 5 günü ise işletmede pratik olarak gerçekleştirilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– İnsan varoldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı varolacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak işgücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. İnşaatla ilgili diğer mesleklerde olduğu gibi betonarme demirciliği mesleğinde çalışanlara olan ihtiyaç artmaktadır.
– Özellikle Türk inşaat firmalarının yurtdışında iş almaları bu meslek için yurtdışında da çalışma olanağı yaratmıştır.
– Bu alanda eğitimin kalitesinin arttırılması çalışanlara olumlu katkı sağlayacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kalfalık ve ustalık düzeyinde alınan ücret, asgari ücretten az olmamak üzere kişinin meslekteki başarısına ve işverence aralarında yapılan anlaşmaya bağlı olarak değişmekle beraber, bugünkü şartlarda usta bir betonarme demircisi asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.