Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Betonarme demir bükme ve bağlama, ahşap kalıp imalat ve montaj, tünel kalıp montajı, duvar yapımı, kazı, tahkimat ve çizimleri yapan kişidir.

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Görevleri
– Betonarme kalıplar yapar,
– Betonarme donatılar yapar,
– Duvar imalatı yapar
– Kazı ve tahkim işleri yapar,
– Betonarme yapı sistem meslek resimlerini çizer,
– Bina ve yerleşim rölövesi yapar,
– Yapı maliyet hesapları yapar,
– Yapı statik hesapları yapar,
– Deprem uygulaması yapar.

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– Baret,
– İş Eldiveni
– İş Elbisesi
– İnşaat Ayakkabısı
– Emniyet Kemeri
– Ağız maskesi vb. Kişisel Koruyucu Donanım
– Pala Testere
– El Testeresi
– Gönye,
– Pense
– Kalem
– Hortumlu Su Terazisi
– Anahtar Takımı
– Tel, Çırpı İpi
– Su Terazisi
– Vibratör
– Keser
– Tokmak
– Metre
– Kerpeten
– Çekiç
– Manivela
– Şakül

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– İş disiplinine sahip,
– El becerisi olan,
– Göz ve el koordinasyonunu sağlayan,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
– Ayrıntılara dikkat eden,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Uzay, şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
– Temel matematiksel hesaplamalar yapabilen,
– Yenilik ve gelişmelere açık,
– Tahmin edebilme gücüne sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma yapılan yer sıcak, soğuk, tozlu, gürültülü ve kirli olabilir. Çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem de açık havada yürütürler. İş başında mesleklerinin gerektirdiği özel kıyafetler giyerler. Meslek elemanları inşaat mühendisleri, teknikerleri, Müteahhitleri ve diğer işçilerle iletişimde bulunurlar. Çalışma koşulları tam gün, vardiyalı, hafta sonu çalışması olabilir

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
İşsizlik oranı yüksek olan ülkemizde, inşaat sektöründeki mesleklerde iş bulma olanakları oldukça fazladır. Bu meslekte çalışma dönemleri inşaat mevsimiyle sınırlı kalmakta ve iş yoğunluğu bu dönemde artmaktadır. Sektörde giderek daha fazla büyük ölçekli işletmenin oluşumuna yol açan bir yoğunlaşma eğilimi gözlenmektedir.

Özellikle Türk inşaat firmalarının yurt dışında iş almaları bu meslek için yurt dışında da çalışma imkânını beraberinde getirmektedir. Devlet Su İşleri, Karayolları, Köy Hizmetleri, Tapu Kadastro, Bayındırlık Il, Bölge ve Şube Müdürlükleri ve Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında, ayrıca özel sektöre ait hazır beton santralleri, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışma şansları vardır. İnsan var oldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı var olacaktır.

Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Sürekliliği ve standartları olan inşaat sektöründe, gelişmiş teknolojilerden yararlanılarak yapılan betonarme yapıların çoğalması ile bu alanda eğitimli, nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İşe ilk başlangıçta asgari ücretten az olmamak üzere ücret verilmekte olup daha sonra kişinin meslekteki başarısına ve işverence aralarında yapılan anlaşmaya bağlı olarak değişmekle beraber, bugünkü şartlarda iyi yetişmiş bir Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedir. Sorumluluk ve yetki arttıkça ücret daha da artabilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.