Bilet Satış Elemanı (Gişe/Banko) Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilet Satış Elemanı (Gişe/Banko) Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilet Satış Elemanı (Gişe/Banko) Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Sinema, tiyatro, toplu taşıma gibi hizmetler için bilet rezervasyon ve satış işlemlerini yapan kişidir.

Bilet Satış Elemanı (Gişe/Banko) Görevleri
– Gişeyi/bankoyu açar,
– Satış ve rezervasyon listesini kontrol eder,
– Biletleri kaşeler,
– Yer kuponlarını hazırlar,
– Müşteri isteklerini belirler
– Müşteriyi bilgilendirir,
– Bilet keser,
– Bilet iptal eder,
– Açık bilet verir,
– Bilet iade fişi verir,
– Misafir ve serbest giriş listesi hazırlar,
– Günlük satış tutanağı (icmal) hazırlar,
– Kasanın ara kontrolünü yapar,
– Kasa hesabı yapar,
– Kasayı muhasebeye teslim eder,
– Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılır.

Bilet Satış Elemanı (Gişe/Banko) Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Faks
– Hesap makinesi,
– Pos makinası(Viza ödemeleri için)
– Kasa
– Telefon
– Kaşe, stampa, numaratör, takvim, saat
– Bilet, defter, fatura, hesap fişi

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilet satış elemanı (gişe/banko) olmak isteyenlerin;
– Ayrıntılara özen gösteren,
– Sabırlı ,
– İkna yeteneğine sahip,
– İnsanlarla iletişimde başarılı kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilet satış elemanının çalışma ortamı temiz ve aydınlıktır. Çalışmalarında birinci derecede insanlarla ilgilidir. Ayrıca çalışma ortamı özel günlere ve mevsimlere bağlı olarak yoğunlaşabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi Halk eğitim merkezlerinde 1920/1424 saattir. Eğitim süresince satış elemanlığı konusunda bilgiler verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilet satış elemanlığı (Gişe/Banko), işgücü piyasasında kamu ve özel sektörde geniş iş olanaklarına sahip bir meslektir. İşi gereği, değişik kesimlerden, çok sayıda ve farklı yapıdaki insana bilet satışı yapmanın yanısıra, bir tür danışma hizmeti de vermektedir. Bu meslekte çalışanlar, işleri gereği müşteri ile doğrudan muhatap olurlar. Bu elemanlar çalıştıkları kurumu doğrudan temsil ettiklerinden, firmalar nitelikli personelle çalışmak istemektedir.

Toplumun eğitim düzeyinde görülen gelişmeye paralel olarak, müşteri taleplerinin artması, bilet satış elemanının işlerini ve sorumluluğunu artırmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması bilet satış elemanının niteliğini yükselten bir etken olarak değerlendirilmektedir. İş bulma şansını artırmak için temel düzeyde yabancı dil bilgisinin de giderek önem kazandığı görülmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan bilet satış elemanları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Genel İdari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde ilk işe başlayan bilet satış elemanları asgari ücret alırlar. Hizmet süreleri arttıkça yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanma gibi faktörler dikkate alınarak ücret yükselebilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.