Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Bilgisayar ve donanımlarını monte eden, gerekli işletim sistemini yükleyen, meydana gelen arızaları tespit edip, onarımını ve bakımını yapan kişidir.

Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı Görevleri
– Bilgisayarın parçalarını birleştirir.
– Elektrik verip test eder.
– İletişim programlarını veya paket programları yükler ve ikinci testi yapar.
– Kullanılacağı yerlere bilgisayar ve donanımını monte eder.
– Parçaların yerlerine doğru bir şekilde yerleşip-yerleşmediğini kontrol eder.
– Bilgisayarı çalıştırır ve gerekli ayarlarını yaparak kullanıma hazır hale getirir.
– Bilgisayar kullanımı ile ilgili katalog, standart harf ve sembolleri tanır, şemaları okur.
– Hata mesajlarını ve anlamlarını çözer.
– Elektronik cihazlar yardımıyla arızaları bulur.
– Güç kaynağı, ekran, klavye, mouse, printer ve diğer çevre birimlerinin arızalı olan parçalarını onarır ya da yerine yenisini takar.
– Monitör, klavye, ekran ve diğer çevre birimlerin belirli zamanlarda bakımını yapar.

Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı Kullandığı Araç ve Gereçler
Bilgisayar, klavye, mouse, ekran ve çevre birimler.
Temel Araç ve Gereçler;
– Tornavida
– Pense
– Toz temizleyiciler v.b.
Ölçü ve Kontrol Aletleri;
– Avometre
– Osilaskop
– Voltmetre v.b.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı,
– El becerisi olan,
– Mekaniğe ilgili ve yetenekli,
– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Dikkatli, tedbirli ve sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Planlı çalışma alışkanlığına sahip,
– Yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen,
– Ayrıntıyı algılayabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstride, özel ve resmi kuruluşlarda bilgisayar kullanılan her alanda çalışırlar. Kapalı genellikle de büroda, bazen işin niteliğine göre özel olarak düzenlenmiş antistatik ortamlarda görev yaparlar. Çalıştığı alan genellikle elektrikle aydınlatılmıştır. Birinci derecede cihaz, alet ve malzemelerle ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurması gerekir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çağımızda elektronik ve bilgisayar alanında büyük gelişmeler olmuştur. 21. yüzyılın ise bilgisayar çağı olacağı belirtilmektedir. Bilgisayar kullanımı daha da yaygınlaşacaktır. Günümüzde bilgisayar başta eğitim ve öğretim olmak üzere, haberleşme, endüstri, tıp, optik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bilgisayarın sahip olduğu olanaklardan en fazla yararlanabilmenin tek yolu eğitilmiş, iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür.

Ülkemizde de her geçen gün bilgisayar kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle bilgisayarın yapım, onarım ve bakımlarında teknik elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bilgisayarın pek çok parçası yurtdışından geldiği için yabancı dil bilenlerin (özellikle İngilizce) iş bulma şansı daha fazladır. Eğitimlerini tamamlayıp, kalfalık belgesini alanlar, endüstride, özel ve resmi kuruluşlarda değişik alanlarda, bilgisayar bakımı, onarımı ve imalatında çalışabilirler. Ayrıca ustalık belgesi almaya hak kazananlar imalat, bakım ve onarım alanlarında işyeri açıp, işveren olarak çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.  Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar. Özel sektörde ise ilk kez çalışacaklar asgari ücretle işe başlarlar. Deneyimli olanlar asgari ücretin iki katı kadar ücret alır. Genellikle ücretlerine ek olarak yaptıkları her iş için prim alırlar. Kendi işini kuranlarda kazanç bilgi, beceri ve performansa göre değişiklik göstermektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.