Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Yeni veya mevcut bir makinenin veya makine parçasının bilgisayar destekli katı modellemesini yapan montaj resmini ve detay resimlerini istenilen ölçekte ve belirlenmiş standartlara uygun olarak çizen kişidir.

Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Görevleri
– Makineler ve bunlarla ilgili parçaları çizim öncesi inceler ve yapacağı işlemlerin sırasını belirler,
– Makine veya makine parçalarının krokilerini çizer ve bunları çeşitli bölümlere ayırıp ölçümlendirerek yapım resmini ve gerekli hallerde detay resimlerini çizer,
– Mevcut imalat resimleri üzerinde, gerekli durumlarda düzeltmeler yapar.
– Modellemesi yapılacak makine veya makine parçasını inceleyerek işlem sırasını belirler.
– Bilgisayar ortamında makine veya makine parçasına ait katı modellemeyi oluşturur.
– Katı model üzerinden montaj ve detay resmini oluşturur.
– Basit düzeyde makine parçası tasarımı yapar,
– Bilgisayar ortamında ya da elle katı model yapmadan direkt montaj ve detay resimleri çizer.
– Mevcut çizimler üzerinde istediği değişikliği yapabilir.

Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ölçüm aletleri (kumpas, mikrometre, mastar vb.),
– Çizim aletleri ve malzemeleri
– Büro makineleri (bilgisayar, yazıcı, ozalit makinesi, fotokopi makinesi vb.)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine ressamı olmak isteyenlerin:
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Gördüklerini zihinde canlandırabilen,
– Tasarım yeteneği bulunan,
– Tasarladığı cisimlerin krokilerini çizebilme yetenekleri gelişmiş,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, dikkatli,
– Sayısal düşünme yeteneği olan,
– Sabırlı ve düzenli kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilgisayar Destekli Makine Ressamları/ Makine Ressamları, makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerin teknik resim bürolarında çalışırlar. Çalışmalarını makine mühendisi ve makine teknisyenlerinin gözetiminde yürütürler. Zaman zaman diğer çalışma arkadaşları ile iletişime girebilirler ancak, iş genellikle yalnız yürütülmektedir.

Makine ressamlarında meslek hastalıkları ile ilgili olarak göz, bel, sırt ağrıları ile kireçlenme rahatsızlıkları söz konusudur. Belirgin ve mesleğe özgü iş kazaları bulunmamaktadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı/ Makine Ressamlığı eğitimini alanlar; mühendislik ve proje bürolarında, fabrikalarda mühendislerin yanında yardımcı eleman olarak çalışırlar. Makine üretimi yapan işletmelerde çalışma olanağı mevcuttur. Ancak bu meslekte çalışma olanağı eğitimi bitirenlerin sayısına oranla daha azdır.

Ayrıca, edindikleri bilgi ve becerilerin iş piyasasında bazı mesleklerde kullanılması sebebiyle; satın almacı, stok kontrol elemanı (ambarcı) olarak, montaj hattı ve üretim planlaması bölümlerinde çalışabilirler. Yeterli deneyimi kazanmış olan makine ressamları, bilgisayar ve ilgili tasarım/ çizim programı kullanarak ek iş yapabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İşletmelerde tecrübeye göre ücret de artar. Asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilirler.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.