Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında ile bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapan kişidir.

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Görevleri
– Yeni projeler geliştirmek için mühendis gözetiminde tasarım yapar,
– Tasarımın bilgisayar ortamında çizimini yapar,
– Sistem tasarımı yapılmış projeleri programlar,
– Projeleri yapılmış programları test eder,
– Tasarlanan ve projelendirilen programlarda istenen veya günün değişen şartlarına göre gerekli düzenlemeleri yapar,
– Düzeltilmiş tasarımların kullanım kitapçıklarını ve akış diyagramlarının hazırlar.

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Disket ve CD’ler,
– Hesap makinesi,
– Bilgisayar yazılım ve çizim malzemeleri,
– Büro malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgisayar destekli tasarım teknikeri olmak isteyenlerin,
– Matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Şekilleri tasarlayıp çizebilme yeteneklerine sahip,
– Dikkatli ve sorumlu,
– Yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilgisayar destekli tasarım teknikeri, büro ortamında ve genellikle kapalı yerlerde çalışır. Kişi çalışırken, birinci derecede nesneler ve makinelerle ilgilidir. Ayrıca meslektaşları ve diğer elemanlarla da iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilgisayar destekli tasarım teknikerleri hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağına sahiptir. Ülkemizin kalkınma hamlesi içinde olması endüstri, sanayi, sanat vb. alanlara yönelmesi bilgisayar destekli tasarım mesleğinin gelişmesinde önemli bir etkendir. Bu meslekteki kişiler; genellikle tasarımcı olarak, mekanik, otomotiv, animasyon, reklam, grafik, web sayfa oluşturma, dekorasyon, ambalaj, cam ve seramik, sinema vb. konularda istihdam edilmektedir. Ayrıca kendi özel tasarım bürolarını kuran kişiler de oldukça fazladır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca yaz dönemi staj süresince işletmeler öğrencilere bir miktar ücret ödemektedirler. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı devlet Memurları Kanunu’na göre Teknik Hizmetler sınıfından, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.